AKTUALNOŚCI,  KATECHEZA RODZINNA,  MODLITWY

CZY „W Porąbce sprawy mają się już inaczej”…

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO … Kolejna od 2016 roku, kiedy to naszą parafię nawiedziły ZNAKI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – Obraz Jezusa Miłosiernego i relikwie św. Jana Pawła II i św. siostry Faustyny – Apostołów Miłosiernego.

Tytuł powyższy i zdjęcia zaczerpnięte z archiwum diecezjalnego Gościa Niedzielnego prowokują w nas pytanie: CZY „W Porąbce sprawy mają się już inaczej”… Czy czas epidemii DZISIAJ zmienia nasze serca, czy tęsknimy za wspólną modlitwą, EUCHARYSTIĄ w naszej świątyni, czy mamy więcej czasu dla JEZUSA?

Ks. Proboszcz Eugeniusz Nycz witając obraz JEZUSA MIŁOSIERNEGO  w naszym kościele 6 marca 2016 roku mówił: „Witamy Cię serdecznie w naszej świątyni. (…)Pragniemy, aby święty czas nawiedzenia, był czasem rozpalenia zapału modlitewnego i apostolskiego w każdym z nas. Pragniemy, aby promienie Twego miłosiernego serca przeniknęły do serc naszych i rozeszły się na całą parafię – na tych wszystkich, którzy są dziś tutaj: dzieci, młodych, dorosłych – ale również tych, którzy nie mogli przybyć: chorych, cierpiących. Pragniemy aby promienie Twego miłosiernego serca przeniknęły do serc tych, którzy nie chcieli tu przybyć: zagubionych, zrozpaczonych, którym poplątały się drogi życia. Chcemy przyprowadzić do źródła miłosierdzia tych, którzy ostygli w wierze – zwłaszcza ludzi młodych. Ty znasz nasze ludzkie słabości, grzechy, lecz mimo to nikogo nie odrzucasz od siebie. Twoje Boskie serce jest litościwe i hojne w przebaczaniu. W miłosierdziu Bożym, jak w jasnych promieniach słońca, odkrywamy prawdę o nas samych, o tym, że potrzebujemy miłości, aby wzrastać duchowo i o tym, że jesteśmy gotowi dzielić się miłością. Chcemy rozpalić ogień miłosierdzia w naszych sercach i zanieść go wszędzie tam gdzie brak miłości i zrozumienia, jedności i przebaczenia.

Może warto dzisiaj wrócić do tych chwil i przyglądnąć się naszym sercom. Przeczytajmy i zobaczmy o tym wydarzeniu w Gościu Niedzielnym https://bielsko.gosc.pl/doc/3012513.W-Porabce-sprawy-maja-sie-juz-inaczej, a później zobaczmy siebie w galerii zdjęć.

Chcemy zaprosić Was do tego, aby nie tylko włączyć sentymentalne wspomnienie tamtych chwil. Znajdźcie obraz Miłosierdzia Bożego, może pamiątkowy tamtego nawiedzenia albo inny. Umieśćcie na ołtarzyku domowym, lub w innym uroczystym miejscu. Zapalcie świecę niech ona przez to Święto Bożego Miłosierdzia tam płonie. Przy nim przeżyjcie transmisję Mszy św. (może z Łagiewnik o 10.00 TVP). A w godzinie miłosierdzia zgromadźcie się całą rodziną aby odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia i Akt Zawierzenia Bożemu Miłosierdziu.

W promieniach Jezusa przeżyjmy ten czas łaski.

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

 

Niech to Święto Miłosierdzia

Serca nasze opromienia

Jezu daj poznać orędzia

Doprowadź nas do zbawieniaPapież Polak i Faustyna

Dziś radują się już w niebie

Niech przemożna ich przyczyna

Wyprosi łaski od CiebiePandemii kres niech nastanie

Jezu, ufam Tobie śmiele

I odwagę daj nam Panie

Radość i Pokój w Kościele

Ks. Zdzisław Grochal

K