AKTUALNOŚCI,  MODLITWY

Świat będzie się modlił o ustanie epidemii… Modlitwy naszych dzieci w tej intencji…

Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego skierowała prośbę, aby czwartek 14 maja br. uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa.

Do modlitwy w podanej intencji włączą się również – zgodnie z własną wiarą i tradycją – przedstawiciele różnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej konsekwencji.

Codziennie w naszym kościele na zakończenie Mszy Świętych modlimy się różnymi modlitwami szturmując niebo… Dzieci podjęły też próbę napisania własnych modlitw w tych intencjach. Powstał w ten sposób SZKOLNY mini MODLITEWNIK. Możemy do niego zaglądać i korzystać jako inspiracja do osobistej modlitwy. Otwórz poniżej modlitewnik.

MODLITEWNIK w czasie epidemii.