AKTUALNOŚCI,  KATECHEZA RODZINNA,  MODLITWY

Po górach, dolinach rozlegał się śpiew…

Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła… Kościoła, którego opiekę Pan Jezus powierzył Maryi, swej Matce… Święto to szczególnie jest obecne w tytule kaplicy na Kozubniku…  A my jeszcze powracamy do miesiąca maja… będziemy z Litanią Loretańską wędrować po całej naszej Parafii.

Skończył się MARYJNY MIESIĄC MAJ, szczególny maj czasu epidemii… Wezwanie #zostań w domu
i tam się módl
jeszcze obejmowało ten miesiąc…

Po każdej Mszy świętej  porannej i wieczornej w kościele odmawialiśmy Litanię do Matki
Bożej i modlitwę papieża Franciszka…

Przy kapliczkach modlono się w mniejszych grupkach…, świadectwem są zamówione Msze święte dziękczynne…

Dzieci były tym razem ambasadorami  majowej LITANII do Matki Bożej  w swoich domach – przygotowując ołtarzyki niejednokrotnie przy pomocy dziadków czy rodziców i modląc się razem
z nimi…

Z tych wszystkich miejsc zebrano zdjęcia i połączono w wielką modlitwę Maryjnej Parafii…

Matko Kościoła, wołamy!

Bo przecież my Twoje dzieci,

Sercem Cię całym kochamy

Niech wszystkim słońce zaświeci.

Dzień Dziecka przypadł w tym roku

Na Twoje Matko wspomnienie,

Niech każdy dotrzyma kroku

W walce o wieczne zbawienie.

Dzień drugi Świątek Zielonych

Wzywa nas do dziękczynienia,

Spójrz Matko na zrozpaczonych

Bądź Drogą do ocalenia.

Ks. Zdzisław G.