AKTUALNOŚCI,  MODLITWY

Niesamowita Litania do Serca Pana Jezusa…Zaproszenie

Piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa… W Psalmie responsoryjnym tego dnia śpiewamy:
„Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli”.  Zapraszamy więc na…

wspólną modlitwę czerwcową do naszego kościoła, a może znajdzie się czas aby modlić się również tą litanią nagraną z Muzykami Jednego Serca Jednego Ducha Z kolei oni zaprosili do wspólnej modlitwy śpiewem kilkadziesiąt osób. Kolejne wezwania Litanii śpiewają soliści, zespoły i całe rodziny z różnych miejsc Polski i świata.

 

„Twemu Sercu cześć składamy”…

Tak Panie Tobie śpiewamy,

I nie ważna jest tonacja

Pewnie lepsza kontemplacja.

 

Aby wpatrzyć się w Twe Serce

By objęły nas Twe ręce,

Doświadczymy Twej czułości

I Miłości w obfitości.

 

Wszystko Tobie oddajemy

Pomocy oczekujemy,

W Twoim Sercu jest mieszkanie

Przyjacielem bądź nam Panie.

 

W Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa; 19.06.2020. Porąbka; Ks. Zdzisław Grochal