AKTUALNOŚCI

Na drodze z Jezusem.

W piątek 28 sierpnia odbyła się pierwsza parafialna Droga Krzyżowa na Trzonkę. Inicjatorem był proboszcz ksiądz Zdzisław Grochal, udział wzięli także ksiądz wikary i ksiądz Paweł Honkisz z parafii w Czańcu. Pątnicy w modlitewnym skupieniu rozpoczęli trud pielgrzymiej drogi, przy akompaniamencie pieśni o Męce Pańskiej. Rozważania poszczególnych stacji podjęli na przemian kapłani, nawiązując do wydarzeń z ostatnich godzin życia Pana Jezusa. Te dramatyczne wydarzenia męki i śmierci Jezusa o charakterze zbawczym, odkupieńczym, tak ważne dla nas wierzących. Kapłani nawiązali do doświadczeń ogromnego cierpienia i kaźni, jakich doznała ludzkość dotknięta brzemieniem II Wojny Światowej, czy prześladowań Kościoła na przestrzeni wieków. To bolesne dzieje wpisane w naszą historię, które pokazują, że tylko z wiarą człowiek jest w stanie zmierzyć się z bolesną przeszłością. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej kapłani sprawowali Mszę Świętą, kazanie wygłosił ksiądz proboszcz nawiązując do historii kaplicy, jak również do ewangelii: ” Przypowieść o dziesięciu pannach”, wskazując o potrzebie mądrości i roztropności w życiu chrześcijańskim w wymiarze rodzinnym i społecznym. W nabożeństwie wzięło udział 60 osób, którym dziękujemy za obecność, wspólną modlitwę i świadectwo wiary. Mamy nadzieję, że nabożeństwo wpisze się w kalendarz wydarzeń parafialnych.

ks. Andrzej Bojda