AKTUALNOŚCI,  KATECHEZA RODZINNA

„BUDUJMY WIĘZI” – X Tydzień Wychowania

Rozpoczynamy 13 września kolejny TYDZIEŃ WYCHOWANIA… Zapraszamy do podejmowania tej tematyki zwłaszcza w naszych rodzinach, gdyż RODZINA jest najodpowiedniejszym środowiskiem wychowania młodego pokolenia… Szkoła i Kościół wspierają rodziców w tym wielkim dziele przez swą służebną posługę…„Budujmy więzi” to hasło tegorocznego, X Tygodnia Wychowania w naszej Ojczyźnie. Potrzeba relacji należy do najważniejszych potrzeb człowieka. Przeżywanie wiary polega na rozwijaniu relacji z Bogiem. Relacje małżeńskie i relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi mają fundamentalne znaczenie dla procesu wychowania, począwszy od wczesnego dzieciństwa. Proces ten opiera się też na relacjach w rodzeństwie, na więziach łączących członków rodziny oraz na relacjach z nauczycielami i wychowawcami. Zaburzenie którejś z tych relacji wpływa w bardzo niekorzystny sposób na dojrzałość wychowanka, a negatywne skutki takich braków mogą towarzyszyć człowiekowi nawet do końca życia. Wszelkie działania terapeutyczne i kierownictwo duchowe również opierają się na relacjach. Stąd tak ważna jest troska o budzenie świadomości znaczenia relacji w naszym życiu. Nieocenione znaczenie ma również pomoc w kształtowaniu dojrzałych, głębokich więzi. Potrzeby te stały się szczególnie wyraźne wobec wyzwań, jakie postawiła przed nami sytuacja pandemii, której wpływ na nasze życie wciąż odczuwamy.”

Zaproszenie do pochylenia sie nad tym zagadnieniem Ks. dr Marka Studenskiego, wikariusza generalnego diecezji.

Bogactwo materiałów, również do przemyśleń osobistych znajdziemy na stronie TYGODNIA WYCHOWANIA, tutaj.