AKTUALNOŚCI,  MODLITWY

Pod opieką NAJBARDZIEJ MILCZĄCEGO ŚWIĘTEGO…

Świąteczna dekoracja w naszym kościele „zniknęła”, ale pojawił się mały akcent przypominający fakt, że Kościół powszechny trwa w Roku MILCZĄCEGO ŚWIĘTEGO…

Rozpoczęty przed kilkoma tygodniami Rok Świętego Józefa, potrwa 12 miesięcy, w czasie których będziemy mogli zyskać dar specjalnych odpustów, spełniając zwykłe warunki, takie, jak; spowiedź, przyjęcie Komunii Świętej, oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego.  8 grudnia minęło 150 lat, gdy papież Pius XI ogłosił świętego Józefa patronem Kościoła. Warto nie tylko zyskać odpust, ale także zapoznać się dokładniej z osobą świętego Józefa. Oto kilka istotnych szczegółów z życia świętego.

Doskonale znany jest nam Święty Józef; małżonek Maryi i opiekun Świętej Rodziny. To znany patron chrześcijańskich rodzin, ojców, ludzi pracy, umierających  i dobrej śmierci. Obwołany patronem Kościoła Powszechnego, obu Ameryk, wielu krajów, miast, wsi i diecezji. Skromny, zawsze z tyłu, postać drugoplanowa, a jednak pełnił funkcję opiekuna Pana Jezusa. Człowiek prosty, pracowity, pokorny.

Najczęściej w kościołach spotykamy obrazy i rzeźby świętego Józefa ukazanego jako człowieka sędziwego, trzymającego małego Jezusa na rękach. Święty Józef wybrany przez Boga na towarzysza Maryi, otrzymał rolę opiekuna Jezusa, jak możemy zobaczyć także na obrazie włoskiego malarza, doby baroku Guido Reni (Bazylika św. Jana i Pawła, Wenecja).

Czytając ewangelię zwracamy uwagę, że lata młodzieńcze Jezusa, i rodziny Maryi i Józefa, jakby pominięte przez ewangelistów, Józef, cieśla, spędza ucząc Jezusa sztuki rzemiosła.

Imię Świętego Józefa pojawia się w ewangeliach zaledwie kilka razy, wiemy, że pochodził  z rodu Dawida, z zawodu był stolarzem i cieślą. Wiemy, że pochodził z Betlejem, dlatego właśnie tam udaje się z Maryją na spis ludności,  gdzie przychodzi na świat Jezus zwany Mesjaszem.

Józef miał trzy sny: pierwszy, gdy chciał oddalić potajemnie Maryję, gdy dowiedział się, że jest brzemienna, drugi  miał miejsce po wizycie mędrców ze wschodu, gdy anioł we śnie, nakazuje Józefowi i Maryi ucieczkę do Egiptu z małym Jezusem, któremu grozi niebezpieczeństwo ze strony króla Heroda, trzeci, że może już wracać  Egiptu do Nazaretu, po śmierci króla Heroda.

Wszystkie sny dotyczą interwencji anioła w sprawie ważnych wydarzeń w życiu Jezusa, Maryi i Józefa. Istotna jest postawa świętego Józefa pełna zawierzenia, ufności Bogu. Bez wahania wypełnia polecenie anioła, spełniając wolę samego Boga. Józef jest człowiekiem otwartym na znaki Boga. Po modlitwie, rozeznaniu wypełnia słowa, polecenia anioła. Nie dyskutuje z aniołem. Jest posłuszny. Przystępuje do działania.

W roku świętego Józefa zawierzmy jego opiece zwłaszcza starszych, chorych, konających, ludzi pracy, rodziny i małżeństwa. Pamiętajmy nie tylko o wspomnieniach liturgicznych poświęconych świętemu Józefowi; 19 marca, 1 maja, święto Świętej Rodziny, ale codziennie modląc się o opiekę i wstawiennictwo tak wielkiego patrona.

W naszej parafii mamy figurę świętego Józefa, niech w roku jemu poświęconym, każdego 19 dnia miesiąca, nie zabraknie modlitwy, mamy ich całe bogactwo:

Marzec w Roku Św. Józefa będzie czasem szczególnym… Każdy dzień przyniesie nowe treści do rozważenia:

Jedna z najstarszych modlitw do św. Józefa

O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.

O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.

O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.

              Święty Józefie módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

                                                                                                                                                                   ks. Andrzej Bojda