AKTUALNOŚCI

ODKRYWAJ ZNAKI…masz 50 dni!

WIGILIA PASCHALNA… To jest uroczyste obwieszczenie Zmartwychwstania. To istota spotkania Kościoła ze Zmartwychwstałym Panem… To wydarzenie trwa przez całą niedzielę…,

Uroczysta Liturgia i uroczyste nieszpory, kończą święte Triduum Paschalne… A potem 8 dni radości, to jest Oktawa Wielkanocna, gdy śpiewamy – To dzisiaj Pan Zmartwychwstał…, to dzisiaj Pan jest dla nas…

Przychodząc do kościoła w tym czasie „przyglądaj się oczami wiary” znakom z Wigilii Paschalnej…

ŚWIATŁO – PASCHAŁ… ZNAK CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO… Światło bijące od paschału, towarzyszy nam więc od początku życia z Panem Zmartwychwstałym (chrztu), aż do śmierci (pogrzebu), idzie z nami przez życie ziemskie życie, prowadząc ku wieczności… Wpatruj się w blask tego Światła…

SŁOWO… nasze oczy kieruje w stronę AMBONY, a ściślej mówiąc na KSIĘGĘ BOŻEGO SŁOWA, z której biegną do naszego serca przeczytane lub śpiewane wersety Biblii. I tutaj szczególna myśl… Czy przedłużam tą ambonkę w swoim domu, tak na co dzień? Gdzie znajduje się w mojej rodzinie Biblia… Czy jest ona czytana? I w tej Oktawie wielkanocnej może i do Ciebie dotrze propozycja… W piątek po wieczornej Mszy Świętej (drugi piątek miesiąca) wygospodaruj czas na KRĄG BIBLIJNY… Szczególne spotkanie w małej grupie ze Słowem Bożym prowadzone przez ks. Andrzeja Bojdę… PRZYJDŹ!

WODA… to początek naszego życia z Jezusem przy CHRZCIELNICY, więc to kolejny znak z naszego kościoła. Ale może nosimy w swym sercu wizerunek innej chrzcielnicy, nic nie szkodzi, każda z nich to źródło wody życia pobłogosławione w noc zmartwychwstania i prowadzące do Boga… Może tutaj podarowałeś/podarowałaś swoim dzieciom łaskę chrztu… Otaczaj ich modlitwą, wspieraj przykładem wiary w tym dzisiejszym świecie…

UCZTA – EUCHARYSTIA, która dokonuje się na OŁTARZU. Ołtarz to serce kościoła –  „widzialny znak tajemnicy Chrystusa”. Liturgia koncentruje się w ofierze Jezusa Chrystusa dokonującej się na ołtarzu – a my przystępujemy do tej Jego ofiary, byśmy korzystając z niej sami zostali przeniknięci jej duchem i by ona dokonywała się w naszym życiu…   Nasza codzienność niech będzie naznaczona spotkaniem z Chrystusem Zmartwychwstałym…

 

„Niech ten wielkanocny czas, spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym, pozwoli nam odważniej naśladować Pana i głosić innym tę prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał, żyje i idzie z nami”.  (abp Wojciech Polak, Prymas Polski)

Alleluja! biją dzwony!

Zmartwychwstałeś by dać życie,

Niech pierzchną „wirus-korony”

A zdrowie wkroczy obficie.

Grób pusty niesie nadzieję

Żeś Panem niemożliwego,

Duch Twój niech z mocą powieje

Gdzie pielęgnują chorego.

Radosne hymny i śpiewy

Niech głoszą cud zmartwychwstania,

A Twego Ducha „powiewy”

Będą nagrodą czekania.

04 kwiecień (ks. Zdzisław Grochal)