Bez kategorii

DROGA KRZYŻOWA z Porąbki do Czańca narysowana…

Po 2 latach nieobecności w kalendarzu Wielkiego Postu naszej MIĘDZYPARAFIALNEJ  DROGI KRZYŻOWEJ narysowaliśmy ją na nowo… Tym razem z Porąbki do Czańca…

Początek to EUCHARYSTIA o godz.15.00 w intencji naszych WSPÓLNOT PARAFIALNYCH… a podczas  niej słowo ks. Proboszcza Zdzisława Grochala.

„I wielu tam w Niego uwierzyło”  – takie krótkie zdanie z dzisiejszej Ewangelii może przemówić i powinno przemówić do nas wszystkich tu zgromadzonych, abyśmy na nowo uwierzyli w moc Jezusa, naszego Zbawiciela.

„Rysuję krzyż z kropelką Krwi i jedną dużą łzą” – śpiewają nie tylko dzieci, ale i młodzież i dorośli… Dzisiaj chcemy odnowić naszą tradycję Drogi Krzyżowej między naszymi Parafiami i narysujemy na nowo tę Drogę –  znaczymy ją naszą obecnością, tym niesionym krzyżem, ale przede wszystkim naszą modlitwą, naszym sercem.

„Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż”

„Kto chce być moim uczniem , niech się zaprze samego siebie” – tak nieustannie tak nieustannie mówił Jezus do Apostołów, ale i też dzisiaj mówi do nas przez całe wieki…Mówi i dzisiaj w tym czasie popandemicznym, kiedy w Europie wojna, lęk, niepokój… Kiedy tyle właśnie krzyży… Żeby właśnie z Jezusem ten krzyż wziąć,  żeby nie próbować samemu się z nim zmaga…

„Pana wzywałem, a On mnie wysłuchał” – w nasze usta wkłada dzisiaj tę modlitwę Psalmista, a Jeremiasz którego nazywali także cierpiącym, płaczącym prorokiem, prześladowanym, doświadczonym – On mówi  – Tobie Panie powierzyłem swą sprawę  w największych niebezpieczeństwach, trudnościach wołał do Boga –  to był jego ADRES. Niech nas to zachęca i przypomina nam – gdzie zawsze mamy się o pomoc zwracać…

„Miłuję Ciebie Mocy moja, moja Opoko i Twierdzo, mój Wybawicielu”… 

I w Drogę z nami wyrusz Panie… Miłość to krzyż, a krzyż to miłość. Kto odrzuca krzyż – odrzuca miłość, odrzuca Mnie” (Ramón Cué Romano SJ, Mój Chrystus połamany). Kiedy współczesny świat krzyczy: „Nikt Cię tu nie chce! Nie potrzebujemy Ciebie! Poradzimy sobie sami, bez Boga i Jego przykazań!”, my stajemy pod Twoim krzyżem, Chryste. Z naszymi radościami i troskami. Ty jesteś naszym Królem i Panem… – to rozważania przygotowane przez naszą Wspólnotę Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”.

« z 11 »