Bez kategorii

Czy wiesz, że tytuł naszej Parafii jest wyjątkowy? Podpowiedź w czas Odpustu…

Patronką naszej parafii nie jest Matka Najświętsza. Ale tytułem naszego kościoła jest jedno wydarzenie z Jej życia – JEJ NARODZENIE. Może dzisiaj mamy odkryć, co w tym tytule, który nadano temu kościołowi – Parafii kryje się dla nas?
Stąd 3 lekcje – 3 skarby – 3 życzenia, które podsunął nam nasz wikariusz ks. Ariel, a które warto zabrać dla siebie w tę uroczystość Odpustową:
– życzenia w uroczystość Narodzenia Maryi – prawdziwie CHRZEŚCIJAŃSKIEJ RADOŚCI, takiej radości, jaką wnosi narodzenie dziecka w rodzinie – wszystko się wtedy zmienia… Maryja jako małe dziecko podchodzi do każdego z nas, szarpie za rękę i mówi chodź popatrz, masz piękne życie, odkryj co w życiu jest najważniejsze, to co mówi Ewangelia – Bóg zbawił swój lud, jest Bogiem z nami, Emmanuelem.
naszym RODZINOM życzmy ciągłego budowania i wzrastania we wzajemnej miłości. Maryja nie „spadła z nieba”, ale narodziła się w rodzinie Anny i Joachima. Pan Jezus, Syn Boży przyszedł na świat w rodzinie Maryi i Józefa… Stąd zaproszenie do tego, abyśmy w sposób szczególny pielęgnowali nasze rodziny, a w nich szczególnie przekaz wiary.
a dla siebie życzmy tego, abyśmy nikogo i siebie samego nigdy nie przekreślali i ZAWSZE UMIELI ZACZĄĆ OD NOWA. Nie ma bowiem takiej słabości, takiego grzechu, z którego nie da się powstać, wyspowiadać, żałując i mienić swoje życie, na nowo go rozpocząć.

Na ten czas świętowania i „zaczynania na nowo” błogosławił nam Jezus przez posługę ks. kan. Eugeniusza Nycza, celebransa dzisiejszej uroczystości. Świętował razem z nami 55 lecie swego kapłaństwa.

Dzisiaj jeszcze jeden mały akcent… Przyniesione przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich chleb i wino – podziękowaniem Panu Bogu za dar pożywienia i ciężkiej pracy rolników. W tym geście ukryta praca każdego – od dzieci szkolnych, poprzez pracę dorosłych, a także wsparcie we wszystkich dziełach seniorów. I to wszystko ofiarowane Bogu przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…

I Uroczysta procesja –  ta szczególna modlitwa od najmłodszych do najstarszych Parafian. Symbolizuje zdążanie Ludu Bożego pod przewodnictwem Chrystusa – Odkupiciela świata w pielgrzymce życia tutaj na ziemi do wiecznej ojczyzny w niebie.