Bez kategorii

PIERWSZE DROGI KRZYŻOWE…

W dzisiejszy pierwszy piątek Wielkiego Postu 2023  – TRZY DROGI KRZYŻOWE… Ta pierwsza w plenerze – comiesięczna na Trzonkę. Po południu jeszcze dwie w kościele…Dzisiejsze nabożeństwo dla dzieci poprowadziły KLASY CZWARTE ze Szkoły Podstawowej nr. 1.

Na zkończenie nabożeństwa MODLITWA O POKÓJ NA UKRAINIE w dzień rocznicy rozpoczęcia wojny. W szkole mamy koleżanki i kolegów z Ukrainy. Modliliśmy się więc i za nich aby mogli bezpiecznie powrócić do swojwj ojczyzny.

W tym roku będziemy razem z Panem Jezusem iść na Kalwarię i ku  Zmartwychwstaniu, zbierając schody w planszy 3D.

Dla nas Jezus UMARŁ i ZMARTWYCHWSTAŁ i ja w to WIERZĘ, to o fragment Credo, które podczas niedzielnej Eucharystii wyznajemy wraz ze wspólnotą Kościoła.

Pójdziemy od pałacu Poncjusza Piłata aż na szczyt Golgoty – Kalwarii, na którym Jezus Chrystus umarł dla naszego zbawienia.

Z drugiej strony planszy znajdują się fragmenty z Ewangelii św. Mateusza wraz z zadaniami na konkretne tygodnie Wielkiego Postu. Pomogą one nam w przemianie serca i właściwym przygotowaniu się na najważniejsze wydarzenie, jakim jest zmartwychwstanie Chrystusa głoszone uroczyście od liturgii Wigilii Paschalnej.