Bez kategorii

Niedziela Bożego Miłosierdzia…

Dzisiejsza 2 Niedziela Wielkanocna na słowa samego Pana Jezusa została ustanowiona jako Święto Bożego Miłosierdzia… Przez dzisiejsze pielgrzymowanie Osób z naszej parafii pod przewodnictwem ks. Ariela stworzyliśmy szczególny most modlitwy…

między ołtarzem w naszym kościele, a Łagiewnikami…

Może takie 2 myśli dzisiejszego dnia, które zapisano podczas uroczystości w Sanktuarium:

Na nas spoczywa dzisiaj wielkie dzieło głoszenia obolałej ludzkości współczesnej niezmierzonych bogactw Bożego miłosierdzia – mówił abp Marek Jędraszewski w czasie Mszy św. na błoniach łagiewnickiego sanktuarium w Święto Bożego Miłosierdzia.

Zaś bp. Roman Pindel wskazał na Jezusa jako wzór do nasladowania: Przez całe swoje ziemskie życie i nauczanie Jezus był doskonałym Synem Miłosiernego Ojca, objawiając niewidzialne Jego oblicze i ukazując w całym postępowaniu, jak być miłosiernym dzieckiem Ojca. Ponieważ zostało to zapisane w Ewangeliach, czytając je możemy naśladować Jezusa: przebaczać jak On, upominać, jak On to czynił, dla uratowania zagubionego, litować się nad głodnymi czy chorymi podobnie, jak On to czynił”.

 

W rozpoczętym Tygodniu Miłosierdzia możemy nieść MIŁOSIERDZIE:

Do czwartku można składać dary, które w piątek przekażemy parafii w Haliczu na Ukrainie. Potrzebna jest żywność z długim terminem ważności i środki czystości. Dary można składać do koszy przed salkami na wikarówce.

W przyszłą niedzielę Koło Wolontariatu ze SP nr 1 będzie rozprowadzało własnoręcznie wykonane żonkile, zbierając datki na Hospicjum w Bielsku-Białej.