Bez kategorii

Uroczystość BIERZMOWANIA w parafii.

Nasza parafialna światynia stała się dzisiaj Wieczernikiem Zesłania Ducha Świętego przez posługę ks. Bp PIOTRA GREGERA.

Wieczernik przygotowany, Kandydaci odebrali krzyżyki – pamiątki dzisiejszego święta. Modlitwa zebranych biegła w niebo zwłasza w intencji oczekujących, skupionych Kandydatów.

Godzina 9.00, a biblijna 3 godzina dnia to czas Zesłania Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy. Rozpoczęła się Uroczystość  procesją wejścia, powitaniem ks. Bpiskupa przez rodziców kandydatów i prośbą o udzielenie sakramentu Bierzmowania.

Czas Liturgii Słowa przygotowanej pięknie przez młodych, Ewangelia odczytana przez ks. Proboscza i przedstawienie kandydatów z parafii Narodzenia NMP w Porąbce gotowych do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.

Z Homili ks. Biskupa.

Droga młodzieży, która dzisiaj w to święto świętej Katarzyny ze Sieny przeżywacie swoje święto. Bierzmowanie to naprawdę jest ważny moment w życiu człowieka, który żyje Kościele. Jest to moment niezwykły, niepowtarzalny, absolutnie wyjątkowy dla tych 61 osób, który się w życiu ich już nie powtórzy. Gdyby ktoś obudzi się po latach i doszedł do wniosku, że tu w Porąbce poszło dziś coś nie tak i chciał ten sakrament powtórzyć, coś dopełnić, skorygować to proszę księdzu Proboszczowi nie zawracać głowy. Nie ma takiej możliwości. Ten sakrament, który w swojej istocie pochodzi od Ducha Świętego daje nam siebie w tym bogactwie 7 Darów. To jest sakrament, który jest tak mocny, tak silny, że nam do końca życia wystarczy, bez względu na to jak długo będziemy żyli.

I chociaż, jak stwierdził ks. biskup nie ma w dzisiejszej liturgii słowa nic o bierzmowaniu, nic o Duchu Swiętym, to List św. pawła podowiedział dzisiejsze rozważanie. Oto fragment: „Najmilsi: Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. (1 J 1, 5 – 8)

Wlasnie o tym poszukiwaniu w nas prawdy, poprzez rachunek sumienia dobrze odprawiony rozwinął kaznodzieja swe rozważanie. Jeśli rachunek sumienia jest przeprowadzony poprawnie to nie jest tak, że czynimy znak krzyża i od razu próbujemy wejść w swe sumienie.  Tylko przywołujemy Ducha Świętego dlatego, że mamy zapewnienie Jezusa, który odchodząc z tego świata w 40 dniu do Ojca mówi: moje odejście jest konieczne, ale kiedy odejdę poślę wam Ducha, a On was doprowadzi do całej prawdy. W Sekwencji do Ducha Świętego jest taki piękny tekst o wszystkich przymiotach, które dotyczą Trzeciej Osoby Boskiej – śpiewamy: przyjdź światłości sumień.  Przywołujemy tego Ducha Świętego dokładnie tego samego, którego dziś w sakramencie bierzmowania utrzymają kandydaci, a po raz pierwszy otrzymali go w momencie chrztu po to, aby pomógł nam poprzez to Boże światło mieli na tyle wystarczająco siły, żeby stanąć w całej prawdzie o sobie przed Bogiem i przed samym sobą.

W rozważaniu o rachunku sumienia posłużył się ks. Biskup  swoim etui: ono ma 2 strony, podobnie w nas  jest pewnie dobro i jest też zło.  I to jest całe sumienie.  Wielcy mistrzowie życia duchowego, którzy zajmowali się tą kwestią powiadają,  że człowiek czyniąc rachunek sumienia najpierw powinien zwrócić uwagę na to co w życiu zrobił dobrze – to nie jest jego zasługa to jest owoc współpracy z Bożą łaską.  Dostrzegając dobro, wobec tego co we mnie złe staje się w prawdzie przed sobą. To pokazuje mi pewien potencjał, że mogę, że mam taką możliwość, że stać mnie na coś dobrego. I za to co dobrego uczyniłem Bogu dziękuję,  a z tym co złego uczyniłem  idę do spowiedzi.

Poprzez światło Bożego Ducha człowiek bierzmowany, człowiek Bożego Ducha troszczy się o permanentne kształtowanie własnego sumienia.  Ta dzisiejsze modlitwa, ten udzielany sakrament Bierzmowania niech wszystkich nas zmobilizuje. Podejmijmy wysiłek, zróbmy wszystko co jest możliwe co jest  w zasięgu naszej osiągalności, aby mówiąc językiem świętego Jana z dzisiejszego czytania aby być człowiekiem światłości, a nie ciemności. Bo to drugie do złego należy a to pierwsze do Boga. Żyjąc w światłości zawsze starajmy się opowiedzieć po stronie łaski, a nie po stronie tego co jest grzechem.

I czas udzielenia Sakramentu Bierzmowania… Modlitwa wiernych i Liturgia Eucharystyczna…

Słowa podziękowania za dar udzielonego Bierzmowania, poświęcenie krzyży, błogosławieństwo i pamiatkowe zdjęcie.

Życzymy młodym wzrastania w wierze, w mądrości i łasce  Bożej w każdym dniu życia.

Nowobierzmowani Parafianie zostali przez ks. Ariela wpisani do Księgi Bierzmowanych.