Bez kategorii

Kapłańskie świętowanie w porąbczańskim Wieczerniku

W dniu święta liturgicznego, świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika zgromadziło się wokół Chrystusowego ołtarza szczególne grono kapłanów, którzy tym razem Porąbkę wybrali na świętowanie 34 rocznicy święceń prezbiteratu.

To kapłani naszej diecezji, którzy byli święceni w Krakowie, Katowicach, a jeden w Gnieźnie. Przewodzi temu zacnemu gronu ks. Bp Piotr Greger, a gospodarzem dzisiejszej uroczystości był nasz ks. Proboszcz Zdzisław.

 

Z homilii ks. Bp Piotra:

Popatrzmy na tę dzisiejszą, naszą modlitwę, na nasze świętowanie kolejnej rocznicy święceń poprzez światło tego słowa, który Pan Bóg daje Kościołowi w Polsce na to dzisiejsze święto; świętego Andrzeja Boboli. Mamy fragment modlitwy arcykapłańskiej Jezusa zapisanej i przekazanej nam w narracji świętego Jana ewangelisty.

„Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył”.

Kochani aby, nowa ewangelizacja rzeczywiście się zakorzeniła i rozkrzewiła, aby stała się sercem Kościoła musimy dostrzec swoje pierwszorzędne zadanie w głoszeniu Bożego Słowa i to zadanie wypełnić całym sercem. Wpierw musimy uważnie słuchać Boga, abyśmy potem mogli być Jego wiarygodnymi sługami. Wierni powierzeni naszej trosce duszpasterskiej będą zmieniać kurs życia na właściwy tylko wtedy, gdy spotkają prawdę Ewangelii przez Boga objawioną i Kościołowi powierzoną. Nie możemy inaczej głosić Słowa Bożego bez względu na to, czy ono jest komfortowe czy nie. Możemy i powinniśmy głosić Boże prawdy bez jakiegokolwiek uszczerbku. Nie liczą się nasze mądre pomysły nawet najbardziej pożyteczne, ale prawda o Bogu i wiecznym zbawieniu. To ona pokazuje właściwą drogę, siłę naszego przepowiadania. Nie pochodzi z własnej inicjatywy, lecz z tego co Bóg nam dał i czego nas nauczył. W Jezusie Chrystusie jesteśmy głosicielami słowa radości, dawcami boskich tajemnic i sakramentów. (…) Jako kapłani nie jesteśmy urzędnikami, którego społeczeństwo potrzebuje do pełnienia określonych zadań. Każdy kapłan czyni coś, czego żaden człowiek sam z siebie nie potrafi. Wypowiadamy w imieniu Chrystusa słowa przebaczenia za grzechy i w ten sposób zmieniamy perspektywę ludzkiego życia. Wypowiadamy słowa konsekracji, które uobecniają Ciało i Krew zmartwychwstałego Pana. (…) Chcę wam życzyć i sobie także, aby każdy dzień naszego życia i posługiwania przynosił liczne i trwałe duchowe owoce. Bądźmy wierni modlitwie arcykapłańskiej Jezusa i prośmy, abyśmy byli jedno, a dzięki temu niech świat uwierzy.

Dziękuję Wam za tę wspólną modlitwę w intencji kapłanów obecnych na tej uroczystości, oraz tych, którzy posługują w naszej diecezji. Także tych, którzy niebawem przez święcenia wejdą w posługę kapłańską. Proszę także o modlitwę w intencji nowych powołań do służby w kościele, aby nigdy nie zabrakło nikomu głosicieli Ewangelii i świętych sakramentów.

Relacja na stronie diecezji Bielsko – Żywieckiej TUTAJ