Bez kategorii

Dziękując Bogu i ludziom Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II

Czawrtkowa, wieczorna   Msza święta była czasem podziękowania  Bogu społeczności  Szkoły za cały rok.

Sztandar szkoły, hymn i przygotowana liturgia przez uczniów i Msza święta z kazaniem ks. Proboszcza Zdzisława.

Tyle lekcji i zadań różnych do wypełnienia, a na progu wakacji czytamy ewangelię Mateusza, który mówi „Jezus powiedział do swoich uczniów...” To wszyscy my nadal jesteśy uczniami. I ci najmłodsi i ci najstarsi, także w tym czasie wakacji, które się zbliżają. Ta nauka Jezusa da nam zbawienie, jeśli ją zachowamy.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich na cały rok miał przesłanie „Za jakim duchem idziemy”? Cała społeczność szkoły zastanawiała się przez cały rok nad przesłaniem, żeby tylko nie iść za duchem świata, zeby tylko nie iść za duchem tylko jakiegoś sukcesu, za podszeptem złego ducha, który nieraz ubiera się pięknie jak anioł, a wywołuje potem zgrzyt. Chcemy iść za Duchem Świętym. Tym, którego wskazuje nam Jezus.

Św. Jan Paweł II też wskzauje nam taką drogę. W hymnie  uderzające są słowa: „Wyższe cele wciąż wyznaczaj, kochaj ludzi i przebaczaj”.Przebaczenie to istota życia chrzescijańskiego. I dzisiaj, kiedy czytamy tą ewangelię Jezus powiedział do uczniów o modlitwie. Modlitwę Ojcze nasz, czyli Modlitwę Pańską. Żeby nie być gadatliwym jak poganie, ale z serca wypowiadać Ojcze… Tatusiu… Potrzebujemy, żeby się  święcilo Twoje Imię, żeby przyszło Twoje Królestwo, żeby się wypełniała Twoja wola, i chleba naszego nam dawaj także na dzisiaj,tyle ile nam potrzeba na dzisiaj, a znowu jutro poprosimy. ale też przebacz nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Tak ten tekst zbiga się z tym naszym hymnem szkoły. Papież był wielkim przykładem przebaczenia; przebaczył swemu zamachowcy Ali Agczy i uczył o tym,  jak Jezus z krzyża przebaczył łotrowi i uczył o sakramencie pokuty.

Wszystkie sprawy Szkoły powierzone w modlitwie wiernych odczyatnej przez uczniów.

Piątek w szkole

(zdjęcia za facebookiem Szkoły)