AKTUALNOŚCI

Msza święta PASTERSKA w Wielkiej Puszczy…

Góralska muzyka towarzyszyła przeżywaniu nocy Bożego Narodzenia w  kaplicy za sprawą ZESPOŁU PORĄBCZANIE… Ta noc co roku jest z tą samą Ewangelią, ale co roku przynosi nowe światło dla nas.

W tym roku  świętujemy 800 lecie pierwszej szopki, którą we włoskim Greccio zbudował niezwykły człowiek – św. Franciszek. I odtąd przez wieki na całym świecie stajemy wokół Jezusa złożonego w żłóbku. Ale to nie jest jakieś przedstawienie, ale przynosi ono szczególną PRAWDĘ. Chciejmy dzisiaj przyjąć naprawdę, że DZISIAJ, że DLA KAŻDEGO Z NAS tak samo PRZYSZEDŁ PAN JEZUS.

Ta szopka w Greccio była niezwykła. To nie były figurki, to nie była dekoracja. To była PASTERKA taka jak teraz. Franciszek na żłobie nie położył gipsowej figurki, czy drewnianej. Położył kamienną płytę – ołtarz, którą przykrył obrusem, ustawił świece, ubrał się w liturgiczne szaty i jako diakon, bo nie był księdzem odśpiewał Ewangelię o Bożym Narodzeniu, a kapłan biorąc do ręki chleb i wino sprawił, że Jezus narodził się tam w tej stajni, w Grecio. Jezus przychodzi dzisiaj. Aby przyjść do nas trzeba Mu bardzo niewiele – chleb i wino i otwarte nasze serca, które chcą Go przyjąć. Takie serca, jak serce Maryi, Józefa, pasterzy… Tych, którzy przyszli do Niego tak jak my dzisiaj. Niech nasza wiara w to, że ON TU Z NAMI JEST, że to wszystko się dzieje na nowo w czasie tej świętej liturgii; niech to nas przemienia, aby spełniły się w nas słowa św. Pawła, które słyszeliśmy w drugim czytaniu; byśmy pobożnie żyli na tym świecie.