AKTUALNOŚCI

Kolejna niedziela kolędowania u Jezusowego Żłóbka…

Dzisiejsza Ewangelia kierowała nasze myśli w stronę SZUKANIA JEZUSA…

Andrzej spotkał swego brat Szymona Piotra i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. (por J 1,40-42)

Tak jak kiedyś Andrzej przyprowadził swojego brata do Jezusa tak jest też z nami…  Świadectwem naszego życia; modlitwą, przekładem, słowem zachęty przeprowadzamy do świątyni innych  i zachęcamy do modlitwy,  do przystąpienia do sakramentów świętych; nie zmuszamy, ale proponujemy.  Zawsze trzeba mieć nadzieję, że ta iskra przykładu, modlitwy, wiary kiedyś wyda owoce.

I  dialog z dzisiejszej Ewangelii Jezu gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie powtarza się można powiedzieć w naszych codziennych decyzjach i wyborach…

Może to przyjście dzisiaj na Eucharystię… Może to śpiewanie kolęd zainicjowane przez Wspólnotę Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”… Może to kolędowanie przy szopce i wspólna modlitwa uczniów klas trzecich wraz z rodzicami jest DZISIAJ TAKIM SPOSOBEM SZUKANIA I ZNAJDYWANIA JEZUSA… Trzeba się o to troszczyć każdego dnia.

Niech migawki fotek dzisiejszego dnia zachęcą  i zadasz sobie pytanie – szukam Jezusa? Ukazuję Jezusa swoim dzieciom?