AKTUALNOŚCI

Porąbczański przystanek Przewodniczek Skautów Europy

Były w drodze… Szły, szły i doszły na sobotni wieczór do Porąbki… To Ognisko Młodych Przewodniczek z Hufca Rybnickiego.Ich świadectwo, uśmiech i radość zachwyca. Kim są Skauci Europy?

Poprzez swoją działalność wspierają wychowanie w rodzinie. Pomagają dzieciom stać się odpowiedzialnymi i szczęśliwymi obywatelami oraz chrześcijanami, otwartymi na Boga i innych ludzi, spójnymi w swoich myślach, słowach i działaniach; dorosłymi na których można polegać.

Metoda skautowa praktykowana przez Skautów Europy opiera się na pedagogice Roberta Baden-Powella, wzbogaconej przez ojca Jacquesa Sevin (Francja), Jeana Corbisier (Belgia) oraz hrabię Mario di Carpegna (Włochy) w latach 20. XX wieku. Ma na celu rozwój dzieci i nastolatków poprzez grę i przygodę w otoczeniu przyrody oraz przyjęcie odpowiedzialności w grupie. (więcej znajdziemy TUTAJ)

Skauci starają się być wierni przesłaniu założyciela: Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”. I to im się udaje.