AKTUALNOŚCI

Ustanowiono nowych MINISTRANTÓW…

Dzisiaj na Mszy świętej o godzinie 11.00 w uroczystej procesji wejścia przed ołtarzem stanęli Ci, którzy zostali uroczyście ustanowieni MINISTRANTAMI…

8 chłopaków  przygotowywało się do tego by być blisko rzeczy świętych; bardzo blisko rzeczy świętych. Drodzy chłopcy będziecie obserwowali i to z bardzo bliska, bliżej niż wielu innych ludzie, bliżej niż wasi rodzice i dziadkowie Najświętsze Tajemnice obecności Jezusa w świętych sakramentach i w znakach Liturgii.

Ks. Ariel, który towarzyszył kandydatom w przygotowaniu do ministranckiej posługi wezwał ich  po imieniu i przedstawił ks. Proboszczowi Zdzisławowi, iż chłopcy zostali pouczeni o godności ministranta i wynikających z tego faktu obowiązków.

Dzisiaj w dniu, w którym macie w pełni zostać ministrantami życzymy wam tego, żeby Ten, któremu będziecie służyć – Jezus Chrystus nasz Pan Zbawiciel przez te święte znaki,  w których będziecie pomagać przemieniał wasze serca.  To jest najpiękniejsze, co może się stać właśnie w byciu ministrantem. Być blisko Jezusa po to, aby On mógł  was przemieniać. Dzisiaj nie tylko wasi najbliżsi, nie tylko ja i ksiądz proboszcz, ale wszyscy tutaj zgromadzeni wam życzymy, abyście byli apostołami Pana Jezusa.

 

Po modlitwie błogosławieństwa zostały nałożone chłopakom ministranckie kapturki, dopełniające strój ministranta i złożyli oni ślubowanie.

 

Cieszymy się bardzo, że po niedawno ustanowionych nowych lektorach przy ołtarzu będą służyć nowi ministranci… Za 2 miesiące klasy trzecie przyjmą Pana Jezusa w Komunii Świętej i ufamy, że i spośród nich Pan Jezus powoła kolejnych do świętej służby ministranckiej.

Życzymy NOWYM MINISTRANTOM: Patrykowi Babińskiemu, Michałowi Drewnianemu, Filipowi Myśliwcowi,  Franciszkowi Sadlikowi, Gabrielowi Wawakowi, Mateuszowi Wawakowi, Wojciechowi Wawakowi Bożego Błogosławieństwa, gorliwości i odpowiedzialności w pełnieniu ministranckiej służby.