AKTUALNOŚCI

Pokarmy w Porąbce POŚWIĘCONE…

Cóż sugeruje tytuł? W Porąbce był czas poświecenia pokarmów… A były to aż 4 miejsca… Śniadanie wielkanocne jest z czego przygotować. 🙂

 

Najwcześniej to wspólna modlitwa i poświęcenie koszyków z różnymi darami w kaplicy Centrum rehabilitacji i opieki Tri Vita

(z facebooka Tri Vita)

Wielka Sobota – to czas ciszy i adoracja Jezusa w Grobie, w naszym parafialnym kościele… Od 10.00 do 13.00 właśnie przychodzący ze święconką modlili się w naszej świątyni…

„Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań.
Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę.
Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem i synem Ewy.
Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy Go praojciec Adam, pełen zdumienia, uderzył się w piersi i zawołał do wszystkich: „Pan mój z nami wszystkimi!” I odrzekł Chrystus Adamowi: „I z duchem twoim!” A pochwyciwszy go za rękę, podniósł go mówiąc: „Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.
Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim synem. Oto teraz mówię tobie i wszystkim, którzy będą twoimi synami, i moją władzą rozkazuję wszystkim, którzy są w okowach: Wyjdźcie! A tym, którzy są w ciemnościach, powiadam: Niech zajaśnieje wam światło! Tym zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: Powstańcie! (fragment Starożytnej homilii na Świętą i Wielką Sobotę)

Kolejne miejsce święcenia pokarmów to kaplica w Kozubniku…Piękna pogoda zgromadziła wielu…

I jeszcze święcenie pokarmów w kaplicy w Wielkiej Puszczy