AKTUALNOŚCI

Niedziela Miłosierdzia Bożego…

Można powiedzieć, że nasza parafia „rozszerzyła się na ponad 100 km” :), a wszystko to za sprawą naszych pielgrzymów do Łagiewnik…

O godzinie 15.00 w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego uczestniczyliśmy w naszej parafii i w Łagiewnikach, Uklęknęliśmy u tronu Bożego Miłosierdzia… Tron Bożego Miłosierdzia na ziemi, to tabernakulum… Nasze serca zaś są żywym tabernakulum, gdy zapraszamy Pana do swego serca…

Niedziela  była więc czasem UWIELBIENIA… Pan Jezus przychodzi wśród swego ludu, żebyśmy przyjęli moc, której nam udziela…, Stanęliśmy przy nim jak apostołowie w Wieczerniku, do których przyszedł w 8 dniu po swoim Zmartwychwstaniu.

Msza święta przy ołtarzu polowym… Pełne Błonia ludzi… Przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz… Kilka Jego myśli:

Łagiewniki są szczególnym miejscem, ponieważ tutaj Jezus przemawiał do św. Siostry Faustyny i przekazał orędzie Miłosierdzia dla całego świata… Świat, zwłaszcza w tym okresie niepokojów i wojen, potrzebuje Bożego Miłosierdzia…  Prosimy o pokój i pojednanie na całym świecie, w naszej ojczyźnie, rodzinach i sumieniach.

W ewangelii słyszeliśmy… Stanął pośród nich Zmartwychwstały Pan i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok... Pierwszym darem Zmartwychwstałego jest pokój, a przebite ręce i bok są źródłem pokoju...

Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. Stąd kolejnym darem Zmartwychwstałego jest radość, ponieważ w Chrystusie można odnaleźć odpowiedź na smutki, lęki, obawy, przecież i takich doświadczali uczniowie po śmierci Jezusa.

Poza pokojem i radością uczniowie otrzymali jednak misję. Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Każdy uczeń zmartwychwstałego Jezusa jest posłany. Mamy głosić pokój i radość, mamy głosić Dobrą Nowinę o kochającym i miłosiernym Bogu…

Niech Pan będzie uwielbiony za czas naszej modlitwy… W naszym parafialnym kościele przy obrazie Jezusa Miłosiernego i w Łagiewnikach…