AKTUALNOŚCI

Biały Tydzień – dzień odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych

We wspomnienie św. Macieja Apostoła dzieci zaprosiły szczególnie na modlitwę swoich RODZICÓW CHRZESTNYCH…

Na nabożeństwie majowym tak rozpoczęły swą modlitwę…

Maryjo, Ty z miłością przyniosłaś swego Syna do świątyni, aby ofiarować Go Bogu. Przychodzimy dzisiaj do Ciebie razem z naszymi rodzicami chrzestnymi, a Ty prowadzisz nas razem do Jezusa.

Przed laty chrzestni byli świadkami naszego chrztu i przyrzekli Tobie Jezu, że będą dla nas pierwszym przykładem wiary, miłości, dobrych obyczajów i poznawania Ciebie. Jesteśmy im wdzięczni za ich gotowość i odwagę, a Ty Jezu daj im zdrowie i radość z towarzyszenia nam na drodze wiary.

Wdzięczni za dar życia i łaskę Chrztu Świętego  w tej wyjątkowej chwili Białego Tygodnia pragniemy dzisiaj razem z rodzicami i chrzestnymi uroczyście odnowić naszą miłość i przyrzeczenia złożone na chrzcie świętym. Weźmiemy w swoje dłonie światło Chrystusa, naszą świecę chrzcielną tak jak w momencie naszego chrztu odpaloną od Paschału.

Nie pamiętamy sami słów wypowiedzianych wtedy przez kapłana: „Przyjmijcie światło Chrystusa”. Ale te słowa przyjęli nasi rodzice i chrzestni. To oni przez te lata czuwali nad tym, abyśmy poznali Jezusa i przyjęli Go w Komunii świętej. Dziękujemy wam za to światło wiary.

Msza święta z przygotowaną przez dzieci oprawą liturgiczną…

Po Ewangelii ksiądz Proboszcz nawiązał do ważności sakramentu chrztu w naszym życiu, który mieliśmy jako dzieci… Wspomniał, że on sam został ochrzczony gdy jako niemowlę miał 4 dni…

Przypomniał wszystkim zebranym, może szczególnie chrzestnym i rodzicom słowa wypowiedziane do nich przed laty… Słowa, które zobowiązują… Może i trzeba sobie zadać pytanie jak je wypełniliśmy?

Kiedy kapłan podaje świecę odpaloną od Paschału ojcu chrzestnemu zwraca się do rodziców i chrzestnych:

Przyjmijcie światło Chrystusa.

– Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

Dzisiaj światło od Paschału ksiądz Proboszcz podał dzieciom. Wszyscy zebrani, szczególnie do tego zachęcone dzieci odnowiły przyrzeczenia chrzcielne i zostały pokropieni wodą święconą…