AKTUALNOŚCI

Biały Tydzień – Wigilia Zesłania Ducha Świętego i „pamiątki przypominajki”

Dekoracja w kościele jeszcze komunijna, ale odmieniona. Wśród bieli zieleń brzóz i znaki Ducha Świętego.

Majowe nabożeństwo i słowo dzieci o zaproszeniu w swe życie Ducha Świętego:

Maryjo razem z Tobą, jak apostołowie w Wieczerniku czekali na Zesłanie Ducha Świętego, tak my dzisiaj prosimy o Jego Dary modlitwą, którą kiedyś otrzymał od swego taty Karol Wojtyła, św. Jan Paweł II.  Już jako papież mówił do młodych: „Nie zapomniałem jej. Była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza niż wszystkie inne”.

Kiedy po swojej I Komunii został ministrantem i z czasem jego gorliwość pójścia na Mszę świętą słabła tata dał mu właśnie modlitwę do Ducha Świętego:

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.               Amen.

Msza Święta z dziecięcą posługą… Czytanie opowiadanie o wieży Babel… Słowo wyjaśnienia ks. Ariela.

Opowiadanie o wieży Babel wprowadziło w Wigilię Ducha Świętego, w świętowanie Zielonych Świąt…Czasem myślimy – Pan Bóg zobaczył, że ludzie budują coś dużego i pięknego to ich ukarał. A to zupełnie chodzi o coś innego. Wieża Babel, ta stara historia pokazuje nasze nastawienie, że my sobie zbudujemy taką sami wieżę, po której sami wejdziemy do nieba. Dzisiaj bardzo wielu ludzi chce się zbawić samemu, chcę wejść do nieba samemu. Pan Bóg wie, że tak się nie da. To nie my się wspinamy się do nieba, tylko to Pan Bóg przychodzi do nas coraz bliżej i tak się z nami jednoczy żebyśmy już mieli przedsmak nieba na ziemi i potem mogli być z Nim na wieki .

Pan Bóg pomieszał ludziom języki i mówi – wy nic nie rozumiecie. Tu nie chodzi o to żebyście wybudowali wieżę do nieba, tu chodzi o to żebyście żyli tym co Ja wam daję. Jutro, w uroczystość zesłania Ducha Świętego w pierwszym czytaniu będzie odpowiedź na to, co wtedy się stało. Ktoś tutaj z ambony przeczyta początek Dziejów Apostolskich. Kiedy Duch Święty zstąpił na apostołów to wszyscy słuchający rozumieli, choć byli z różnych krajów i narodów,  co apostołowie mówią o Jezusie, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie .

Ta Wigilia dzisiejsza zapowiada radość jutrzejszego święta. To jutrzejsze święto nazywamy Zielone Święta. Pan Jezus wstąpił do nieba, ale zostawił nam swój Kościół. Jutro jest dzień do kiedy apostołowie byli zamknięci w Wieczerniku. Oni wierzyli, że Jezus umarł, zmartwychwstał. Oni widzieli Go wstępującego do nieba, ale strasznie się bali o tym komukolwiek powiedzieć. Jak zstąpił na nich Duch Święty, to już się nie będą bali. Pójdą na cały świat i będą głosić Ewangelię. Dlatego mówimy, że to są trzecie święta w roku po Bożym Narodzeniu, Wielkanocy są Zielone Święta. Dlatego te zielone gałązki, te zielone drzewka w Kościele… to są święta  narodzin Kościoła, bo Kościół wyszedł z wieczernika i rozszedł się na cały świat, aż do nas tutaj dotarł do Porąbki… I dalej uczniowie apostołów wszędzie głoszą Jezusa. Cały czas jest Ewangelia głoszona na całym świecie, a jej źródłem jest Duch Święty  który daje siłę odwagę i moc… ale więcej o Duchu świętym będziemy mówić jutro.

Jutro minie pierwszy tydzień, jak dzieci przystępują do Komunii… Ksiądz Ariel zaprosił je: Jutro przyjdźcie też z waszymi rodzinami na mszę świętą, ale już nie będziecie tak wyróżnieni. Przyjdźcie jeszcze w białych strojach, bo taki był zwyczaj, że przez tydzień od Pierwszej Komunii chrześcijanie chodzili do kościoła w białym stroju. Przyjdźcie już na mszę świętą rodzinnie, tak jak zwykle chodzicie i usiądźcie z rodzicami w ławkach. Ale tak jak apostołowie wyszli odważnie z Wieczernika tak teraz i wy, kiedy doświadczyliście radości spotkania z Jezusem w Komunii świętej musicie stawać się takimi apostołami, którzy będą głosić jak wiele dobrego i jak wiele wspaniałych rzeczy w waszym życiu dokonał i ciągle dokonuje pan Jezus również mocą Ducha Świętego.

 

Na zakończenie poświęcone, pamiątkowe obrazki powędrowały z dziećmi do ich domów aby były świadkiem ich Pierwszej Komunii i „przypominajką” – Pan Jezus czeka w kościele .