Słowo Serca

 

Adoracja przy Twym Grobie

Wielką Łaską jest o Panie,

Jeśli zaufamy Tobie

To nic złego się nie stanie.

 

Tę Wielkosobotnią „Ciszę”

Pielęgnujmy w naszej duszy,

Może głos Boga usłyszę?

Serce się moje poruszy…

 

Oddaję Ci znowu siebie

Życie me i powołanie,

Ludziom pragnę zanieść Ciebie

Głosić Twoje Zmartwychwstanie.

03 kwiecień

 

Jezu, cisza wokół wielka

Co nam powiesz z Twego Krzyża,

Niech zamilknie podłość wszelka

Święty ten kto się uniża.

 

Jest Maryja przy Twym bólu

Stoi cicha, zamyślona,

Dajesz nam Twą Matkę, Królu

Ona weźmie nas w ramiona.

 

„Chcę pod Krzyżem stać przy Tobie”

Wołam do Niej z głębi duszy,

Trzy dni Jezu będziesz w grobie

Niech Twa Miłość nas poruszy.

02 kwiecień

 

Jezu-Hostio, Ty nas żywisz

Swoim Ciałem i Krwią świętą,

Wszystkich swoich uczniów dziwisz

Tajemnicą niepojętą.

 

Dziś Wieczernik ukazujesz

Jakim darem jest dla ludzi,

Moc swą Boską nam zwiastujesz

Niech świat tylko się obudzi.

 

Czystym sercem chcę Cię przyjąć

Bym rozdawał Cię obficie,

Nie pozwolisz nam już „zginąć”

Gdy oddamy Ci swe życie.

01 kwiecień

 

Święte Triduum się przybliża

Nasycone Tajemnicą,

Twojej Męki i Cierpienia

One drogą ocalenia.

 

Niech pandemia nie przeszkodzi

W sprawowaniu tej Liturgii,

Ześlij Łaski na Lud Boży

Niech w swym sercu się ukorzy.

 

Wszystko Tobie oddajemy

Jezu cichy i pokorny,

Myśli, słowa oraz czyny

I zachowaj nas od winy.

31 marzec

 

Choć tracimy już cierpliwość

W dobie srogiej tej pandemii,

Sercom naszym daj wrażliwość

Zaufanie, że się zmieni.

 

Tyś Panem niemożliwego

W Twym Imieniu wybawienie,

Coraz trudniej o „zdrowego”

W Tobie Panie jest zbawienie.

 

W nasze serca wlej nadzieję

W sens pokuty i cierpienia,

Niech się z tego nikt nie śmieje

To jest droga ocalenia…

30 marzec

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55