Słowo Serca

 

W Tym Tygodniu Wielkie sprawy

Kościół daje nam przeżywać,

Tyle sumień do naprawy

Po co mamy to ukrywać.

 

Przyjmij Jezu dobrą wolę

Wszystkich skruszonych grzeszników

Kiedy wspomną swą swawolę

Przemień ich na pokutników.

 

Niech w Liturgię się wsłuchają

Rozkochają w Adoracji,

Z serca bliźnim pomagają

Nie czekają do wakacji.

29 marzec

 

Hosanna z ust się wyrywa

Bo Jezus chce podjąć Mękę,

I do modlitwy nas wzywa

Zawierzyć wszelką udrękę.

 

Opis Męki Zbawiciela

Wzywa nas do wyciszenia,

Każdy z nas niech się ośmiela

Pragnąć wiecznego zbawienia.

 

Palmę weź dzisiaj do ręki

Przyjmij to co Jezus daje,

Moc dostaniesz z Jego Męki

A kto prosi ten dostaje.

28 marzec

 

Jezu, w Tobie mam nadzieję!

Choć pandemia wciąż szaleje,

Nic bez Ciebie się nie dzieje

Bez nadziei świat truchleje.

 

Jak przeżywać Wielki Tydzień?

Kiedy znowu obostrzenia,

Twoim darem jest każdy dzień

Za wszystko ślę dziękczynienia.

 

Obudź serca do modlitwy

Aby Tobie zawierzyły,

Sami nie wygramy „bitwy”

Gdy Ty nie dasz nam Twej siły.

27 marzec

 

Jezu, to jest pierwszy święty!

Ty Go kanonizowałeś,

Niech to będzie dla zachęty

„Dobrych łotrów” ratowałeś.

 

Każdy kto się szczerze skruszy

Ma zbawienie zapewnione,

Taki Serce Twoje wzruszy

Dla nas grzesznych otworzone.

 

Matka łaski nam wyprasza

Z Twoją Męką zjednoczona,

Przecież to Matuchna nasza

Od Boga nam przeznaczona.

26 marzec

 

My też mamy „zwiastowania”

Które Pan Bóg nam ogłasza,

Do wypełnienia zadania

Jezus do nich nas zaprasza.

 

Jest to przecież powołanie

Święta sprawa w planach Boga,

Boża wola niech się stanie

To najlepsza z wszystkich droga.

 

Uczy nas Niepokalana

Dziś z Kościołem świętujemy,

Na Matkę Boga wybrana

Z Nią się z tego radujemy.

25 marzec

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55