Słowo Serca

 

Matka całego Kościoła

Kocha wszystkie swe „pociechy”,

Ona o jedność wciąż woła

Dotrze nawet i pod „strzechy”.

 

Dzieci swoich nie opuści

Poprowadzi je do Syna,

A On grzechy im odpuści

By zmazana była wina.

 

Kościół niechaj się raduje

Z takiej Matki zatroskanej,

Panu Bogu niech dziękuje

Bo z Matką nie ma „przegranej”.

24 maj

 

„Niech zstąpi Duch Twój…”, o Panie

Z siedmioma swymi Darami,

Potężne Jego wylanie

Niech się dokona nad nami.

 

Wieczernik niech się powtórzy

O to z ufnością wołamy,

Niech każdy z nas chętnie służy

Tym, których nawet nie znamy.

 

Udzielasz nam Swego Ducha

Dla dobra każdej Wspólnoty,

W serca wstępuje otucha

Że wtedy znikną kłopoty.

23 maj

 

„Choć jest Panią nieba, ziemi…”

W Niej pokora tryumfuje,

„Nie gardzi dary naszymi…”

Jako Matka nas przyjmuje.

 

Tak Ją czciła święta Rita

Coraz bardziej w świecie znana,

Perła na nowo odkryta

Od Boga na pomoc dana.

 

W trudnych czasach epidemii

W sprawach często beznadziejnych,

Powracajmy do korzeni

Chrystusowych a nie „chwiejnych”.

22 maj

 

„Nad Anioły wywyższona…”

Jest nam wzorem posłuszeństwa,

Matką wszystkich ogłoszona

A kocha nas do „szaleństwa”.

 

Na nowo się Jej zawierzam

I kapłaństwo Chrystusowe,

Którym służę Jej powierzam

I wspomnienia rocznicowe.

 

Ona Matką jest kapłanów

Czuwa nad ich powołaniem,

Opiekunką wszystkich stanów

Niech czuwa nad mym zadaniem.

21 maj

 

„Ona dzieł Boskich Korona…”

Tak się modlą Jej czciciele,

Przed zarazą w Niej ochrona

U Boga wyprosi wiele.

 

Taka jest Bogurodzica

Pomaga nam w każdym czasie,

Przedziwna, Święta Dziewica

To Ona na wszystkim zna się.

 

To Ona wszystko rozumie

Sercem swoim nas ogarnia,

Zobaczyć dobro też umie

Świeci jak Boża „Latarnia”.

20 maj

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55