Słowo Serca

 

Bóg nas wybrał przed wiekami

Bo On samą jest Miłością,

On lituje się nad nami

Pochyla się nad słabością.

 

Pragnie byśmy przy Nim trwali

Bo każdego umiłował,

Zawsze chwałę Mu oddali

Życie za nas ofiarował.

 

Niech Maryja nas wspomaga

I zachęca do wierności,

Do serc wróci znów odwaga

Bo Bóg Źródłem jest radości.

09 maj

 

Rozwesel się Polsko cała…

Biskupem ze Szczepanowa,

A Bogu niech będzie chwała

Kiedy w narodzie „odnowa”.

 

Święty Stanisław się wstawia

Przed tronem Miłosiernego,

Każdy z nas niech się poprawia

I uszanuje bliźniego.

 

Choć tyle lat już minęło

Od tych wydarzeń w Krakowie,

Przez wieki ze Skałki płynęło

Dla duszy i ciała zdrowie.

08 maj

 

O Łaskawa, Litościwa…

Tak do Ciebie też wołamy,

Ty Maryjo ciągle żywa

My jak Matkę Cię kochamy.

 

Wyproś ustanie pandemii

Tyś „Wszechmocą błagającą”,

Niech powróci ład na ziemi

Przytul ludzkość dziś płaczącą.

 

My już z góry dziękujemy

Za te łaski wyproszone,

Wszyscy się rozradujemy

Gdy przeżyjemy „koronę”.

07 maj

 

„Kraj nasz płaszczem Jej okryty…”

Ona kocha swoje dzieci,

Przykład to niesamowity

Matka troszczy się o „kmieci”.

 

Chłop, robotnik czy uczony

Ona równo nas traktuje,

Nie potrzebne Jej korony

Miłością nas wykupuje.

 

Nawet gdy nas grzech zniewoli

Ona nigdy nie opuści,

Chociaż Serce Ją zaboli

Do Syna Swego dopuści.

06 maj

 

Niech Maryjne Sanktuaria

Tętnią duchem Uwielbienia,

Nie zaszkodzi nam „awaria”,

Nawet groźna ta pandemia.

 

Proś Maryjo Syna Twego

Za bezbożnym całym światem,

Wyrwij od zagrożeń złego

Niech nie będzie dla nas „katem”.

 

Do modlitwy papież wzywa

W maju, Tobie poświęconym,

Niech pobożność będzie żywa

Dopomoże zakażonym.

05 maj

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55