Słowo Serca

Największy z pośród proroków

Oddaje życie za Prawdę,

Był Poprzednikiem Mesjasza

Niechaj nam łaski wyprasza.

 

Choć Herod chętnie go słuchał

Ze strachu trzymał w więzieniu,

Pod wpływem był Herodiady

Takie owoce są zdrady.

 

Męczeństwo Jana Chrzciciela

Niech nas do Boga przybliża,

Byśmy słuchali sumienia

Kroczyli drogą zbawienia.     29.08.2020.

 

Święci głoszą mądrość krzyża

Która do Boga przybliża,

Bywa głupstwem i zgorszeniem

Dla nas jest jednak zbawieniem.

 

Trzeba mieć oliwę wiary

Pełnić wciąż Boże zamiary,

Augustyn nam w tym przewodzi

Niech się uczą tego młodzi.

 

Bóg nikogo nie przekreśla

Choćby był to zwykły cieśla,

Nawet wtedy gdy uczony

Może zostać odnowiony.     28.08.2020.

 

Dajesz nam świętą Monikę

Przykład wytrwałej modlitwy,

Niech oręduje za nami

Wygramy duchowe bitwy.

 

Bo wyprosiła synowi

Prawdziwe opamiętanie,

Patronką jest dla każdego

Kto ma nie łatwe zadanie.

 

To dzięki niej w gronie świętych

Augustyn z nią się raduje,

Matka i syn już na wieki

Słabymi się opiekuje.

27.08.2020.

 

Tyś wielką chlubą narodu

Naszego – tak dziś śpiewamy,

Wskazujesz nam na Jezusa

Wielki dar od Ciebie mamy.

 

Od sześciu wieków królujesz

Na Jasnej Górze Zwycięstwa,

Nie straszne Tobie pandemie

Uproś każdemu z nas, męstwa.

 

Jak w Kanie, dostrzegasz braki

Po Macierzyńsku nas wspierasz,

Byśmy się nie pogubili

Serce na oścież otwierasz.    26.08.2020.

 

Żywe i skuteczne Słowo

Którym jesteś Ty sam, Panie,

Ty osądzasz me sumienie

I odpowiesz na pytanie.

 

Mówisz: „biada” – obłudnikom

Karcisz fałsz oraz oszustwo,

Patrzysz na serce skruszone

I objawiasz swoje Bóstwo.

 

Jezu, przyjdź do mego serca

I przemieniaj go swą mocą,

Bo ja Tobie pragnę ufać

Że Ty przyjdziesz mi z pomocą.   25.08.2020.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55