Słowo Serca

 

Bojaźń Boża to dar Ducha

Ona początkiem mądrości,

Dajesz temu kto Cię słucha

I czerpie z Twojej Miłości.

 

Kto się dzisiaj boi Boga

Podobny Salomonowi,

Nie złamie go żadna trwoga

I wierny jest Chrystusowi.

 

Jest też Stolica Mądrości

Chce pomóc nam w rozeznaniu,

Maryja, Matka Jedności

Wierna swojemu zadaniu.      06.10.2020.

 

Narodziła się dla nieba

W dzień piątego października,

Miłosierdzia wzywać trzeba

Bóg nikogo nie unika.

 

Jezu, dajesz nam Faustynę

By ufności nas uczyła,

Że odpuszczasz każdą winę

W Twoim Sercu moc i siła.

 

Chociaż żadnych szkół nie miała

Ty ją sobie upatrzyłeś,

Pokorą się wyróżniała

Miłością ją obdarzyłeś.     05.10.2020.

 

On Cię dostrzegł w trędowatym

W nim zobaczył Twe Oblicze,

Uczyniłeś go bogatym

Jego skarbów nie policzę.

 

Choć poślubił „panią biedę”

Nigdy mu nic nie zabrakło,

Tobie oddał całą schedę

To co zrobił nie wyblakło.

 

Choć minęło tyle wieków

Pamięć o nim ciągle żywa,

Choć ci nie da żadnych „czeków”

Asyż cenny skarb ukrywa.     04.10.2020.

 

Serce Twe Niepokalane

Chcemy uczcić dziś Maryjo,

Bowiem rany Ci zadane

Wynagrodzeń oczekują.

 

Spowiedź wynagradzająca

Komunia ofiarowana,

Przed szatanem ratująca

Cała złość jego złamana.

 

Różaniec zadość czyniący

Oraz kwadrans rozmyślania,

To program zachęcający

Wyznaczone nam zadania.     03.10.2020.

 

Dzięki Ci Aniele Boży

Stróżu życia i zbawienia,

Kto przed Bogiem się ukorzy

Zawsze dozna ocalenia.

 

Bóg Cię dał za opiekuna

Byś wypełniał to zadanie,

Niech mnie wspiera Twa przyczyna

Przyjmij już podziękowanie.

 

Chcę pamiętać w mej modlitwie

Żeś jest przy mnie we dnie, w nocy,

I pomożesz w każdej „bitwie”

Nie poskąpisz swej pomocy.     02.10.2020.

 

Podejmijmy dziś Rożaniec

Który dała nam Maryja,

Pamiętajmy o modlitwie

W naszej codziennej gonitwie.

 

W kościele czy w naszych domach

Przesuwajmy te paciorki,

Niech gorliwy szturm do nieba

Wyprosi nam to co trzeba.

 

Przyjmij Jezu od nas w darze

Wspólnotowe rozmodlenie,

A my Różańcowej Pani

Serca nasze niesiem w dani.     01.10.2020.

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55