Słowo Serca

 

Urodziny, Imieniny

To czas życzeń i odwiedzin,

Polecam Panie spotkania

Otaczam wszystkich modlitwą.

 

Cieszę się, że pamiętają

I zawsze dobrze mi życzą,

Udzielaj mi cierpliwości

Abym miał czas dla każdego.

 

Polecam się mej Patronce

Której imię od chrztu noszę,

By Łaski mi wypraszała

Radością obdarowała.     23 listopada

 

Niech przyjdzie Twoje Królestwo!

Bądź moim Panem i Królem,

Pragnę do Ciebie prowadzić

By oddawali Ci chwałę.

 

O Jezu cichy, pokorny

Uczyń mnie Twoim rycerzem

Bym zdobył serca dla Ciebie

I głosił Twoje Królestwo.

 

Dziś wspominamy Cecylię

Patronkę śpiewu dla Boga,

Pragnę za Jej wstawiennictwem

Wyśpiewać Tobie pieśń nową.     22 listopada

 

Ofiarowanie Maryi

Gdy była małą dziewczynką,

Liturgia nam przypomina

Niech wspiera nas Jej przyczyna.

 

My też chcemy ofiarować

Swoje serce tak jak Ona,

Przyjm w ofierze Dobry Boże

Niech Twa Łaska nas wspomoże.

 

Miłość mierzy się ofiarą

Gdy ktoś kocha, wszystko przyjmie,

Niech nas broni Matka Boga

Od zła piekielnego wroga.     21.11.2020.

 

„Ogród” modlitwy zaprasza

By kroczyć Karmelu drogą,

Jezu, Twoja moc nas zrasza

Wszyscy tą drogą iść mogą.

 

Za świętym Janem od Krzyża

I Teresą od Jezusa,

Święty Rafał ją przybliża

Niech wejdzie na nią ma dusza.

 

„Tracić czas” dla Pana Boga

To bezcenny skarb każdego,

Nie złamie Cię żadna trwoga

Niebo otrzymasz od Niego…     20.11.2020.

 

Jezu, chcemy być posłuszni

Ty przychodzisz w mocy Ducha,

Dusza nie może żyć w „próżni”

W Tobie jest dla nas otucha.

 

Nie zostawiasz swoich dzieci

Bez przemożnej Twej opieki,

Ufam, Duch Twój nas oświeci

Z Tobą chcemy być na wieki.

 

Twe Królestwo wciąż przychodzi

Nie przeszkadza mu pandemia,

Smutki, bóle niech osłodzi

Wezwanie Twego Imienia.     19.11.2020.

 

Wstawia się dziś Karolina

Kwiat tarnowskiej, polskiej ziemi,

Niech przemożna Jej przyczyna

Serca Polaków odmieni.

 

Niech Duch Święty nas prowadzi

Aby podjąć Bożą wolę,

Męczennica niech doradzi

Jak obsiewać serca „rolę”.

 

Twa Opatrzność niezmierzona

Niech prowadzi nas do ludzi,

Miłosierdzie cud dokona

Wtedy nikt się nie natrudzi.     18.11.2020.

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55