Słowo Serca

Ty jesteś dobrym Pasterzem

Znasz potrzeby swoich owiec,

Czekasz na nas z cierpliwością

Wychowujesz nas z Miłością.

 

Umówieni za „denara”

Pracujemy w Twej winnicy,

Jedni trudzą się od rana

Każda dusza jest kochana.

 

Ty nikogo nie przekreślasz

Bo masz szansę dla każdego,

Wzywasz nas do nawrócenia

Dajesz Łaskę ocalenia.     19.08.2020.

 

Każdy dzień jest Twoim darem

Udzielanym w obfitości,

Niech będzie moim zamiarem

Sprawić chociaż garść radości.

 

Tym co wielce zasmuceni

Których stawiasz na mej drodze,

Niech będą rozweseleni

Chociaż poddają się trwodze.

 

Światłem niech będzie Twe Słowo

Którym się dzisiaj karmimy,

Nie łatwo żyć honorowo

Z Tobą wszystko naprawimy.      18.08.2020.

 

Mimo wszystko, kochać ludzi

Ty nam Jezu jesteś wzorem,

Tak jak matka, co się trudzi

Opiekując się z humorem.

 

Jacek kochał Ciebie szczerze

Święty z rodu Odrowążów,

Życie swe złożył w ofierze

Wielki w gronie sławnych mężów.

 

Cieszą się Dominikanie

Że im Jacek patronuje,

Wola Boża niech się stanie

Usłysz Panie me wołanie.    17.08.2020.

 

Niechaj nam Bóg błogosławi

Tak do Niego dziś wołamy,

Bo On kocha wszystkich ludzi

Więc z ufnością Go błagamy.

 

Pragnie byśmy się modlili

I przykazań przestrzegali,

Wtedy, tam gdzie nas postawi

Wesprze nas, od zła ocali.

 

Udziel Jezu Swego Ducha

Posyłaj nam dobrych ludzi,

Błogosław tym co nam służą

Niech Twa Łaska nas obudzi.    16.08.2020.

 

Matką Zielną nazywana

Od Boga jesteś nam dana,

Z duszą, ciałem mieszkasz w niebie

Wszystkich zapraszasz do siebie.

 

Chociaż dogmat Wniebowzięcia

Rozumem nie do pojęcia,

Należy go przyjąć wiarą

Całego serca ofiarą.

 

MAGNIFICAT wyśpiewujmy

Wszyscy razem się radujmy,

Z Wniebowzięcia naszej Pani

Przez Nią jesteśmy kochani.     15.08.2020.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59