Słowo Serca

 

Świętość życia priorytetem

Dla wierzących w dobroć Boga,

Zło chce zniszczyć je z impetem

Czyha wszędzie moc złowroga.

 

Szturm modlitwy i pokuty

Wielkim darem jest człowieka,

Świat bowiem tak jest „zatruty”

Z nawróceniem niech nie zwleka.

 

Niech ukorzy się przed Bogiem

Chroni życie od poczęcia,

Nie trzeba być teologiem

By bronić życie dziecięcia.

24 marzec

 

Życie cennym darem Boga

Trzeba chronić je w tym świecie,

Zagrożone jest przez „wroga”

On traktuje je jak „śmiecie”.

 

Dekalogu przykazanie

Piąte według kolejności,

Piękne w sobie ma wezwanie

By je przyjąć dla Miłości.

 

Bóg jest Panem śmierci, życia

Lecz dał wolność człowiekowi,

Który często od powicia

Ufa swemu rozumowi…

23 marzec

 

Jezu, spieszysz nam z pomocą

Gdy ufamy Tobie szczerze,

Naszą słabość wspierasz mocą

Tego nikt nam nie odbierze.

 

Przykład mamy w świętej Ricie

Która życie ciężkie miała,

Lecz wspomogłeś Ją sowicie

By obficie nas wspierała.

 

W sytuacjach beznadziejnych

Ona pomoc Twą wyprasza,

W sprawach trudnych oraz „chwiejnych”

Przyjąć krzyże nas zaprasza.

22 marzec

 

Chociaż krzyże zasłonięte

Ty nas widzisz Jezu Drogi,

Nasze różne drogi kręte

Z Miłości stawiasz wymogi.

 

Twe Słowo mylić nie może

Boś Ty Prawdą nieskończoną,

Opatrzność Twoja pomoże

Stając się naszą obroną.

 

Jak ziarno co obumiera

Przynosi plony stokrotne,

Twe Serce Miłość zawiera

I zlewa łaski „zawrotne”.

21 marzec

 

Jezu, Ty wiesz, że Cię kocham

Bo znasz przecież moje myśli,

Kiedy cierpisz w kącie szlocham

Żebyśmy do Ciebie przyszli…

 

Ty masz Słowa życiodajne

I cierpliwie na nas czekasz,

A Spotkanie z Tobą „fajne”

Nigdy na nas nie narzekasz.

 

Bo Ty kochasz całkowicie

Życie swe za nas oddałeś,

Kiedy budzę się o świcie

Wiem, że na mnie znów czekałeś.

20 marzec

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59