Słowo Serca

 

Wielka świętość Kazimierza

Jest od Boga dla nas wzorem,

Niech do nieba życie zmierza

Pracy i modlitwy torem.

 

Świat dziś odrzuca te dary

Które królewicz przyjmował,

Trzeba zacząć od ofiary

Spojrzeć jak on adorował.

 

Chociaż synem był królewskim

Nie wstydził się umartwienia,

Blisko był z Ojcem niebieskim

Wskazuje drogę zbawienia.

04 marzec

 

Wielki Post i wyrzeczenia

Pomagają człowiekowi,

Wzywają do nawrócenia

Wtedy Bóg duszę odnowi.

 

Nie przeszkodzi nam pandemia

Aby zadbać o sumienie,

Wezwana jest cała ziemia

Aby osiągnąć zbawienie.

 

Bóg jest Źródłem wybawienia

Wszystko służy za narzędzie,

On swą mocą serca zmienia

Kościół głosi to orędzie.

03 marzec

 

W Eucharystii nam się dajesz

By umacniać nas na drogę,

W Tabernakulum zostajesz

Aby leczyć naszą trwogę.

 

Żywy Bóg w tej Hostii małej

Niepojęty dla rozumu,

Światłem w tajemnicy całej

W ciszy, z daleka od tłumu.

 

Wzmacniasz nas w czasie pandemii

I budzisz w sercu nadzieję,

Tyś Królem jest całej ziemi

Niech nikt się z tego nie śmieje.

02 marzec

 

Już się marzec rozpoczyna

Wiosna szybko się przybliża,

Daje radość ta nowina

Kiedy pyszny się uniża.

 

Wiosna w duszy, radość wielka

Stary człowiek się odnawia,

Niech ustąpi trudność wszelka

Bóg z Szatanem się rozprawia.

 

W mocy Słowa zwyciężamy

Wolę Pana wypełniamy,

Już się więcej nie poddamy

Gdy Maryi się oddamy.

01 marzec

 

Abrahama podziwiamy

A czemu nie chcemy wierzyć?

On uwierzył wbrew nadziei

Wtedy mógł się z życiem zmierzyć.

 

Różne próby w naszym życiu

Bóg dopuszcza do zbawienia,

Wiedzie nas na „Górę Tabor”

By osłodzić nam cierpienia.

 

Nie ma nic przypadkowego

Co spotyka nas na ziemi,

Tylko Boże Miłosierdzie

Smutek w radość wnet przemieni.

28 luty

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55