Słowo Serca

 

Grono Twoich Apostołów

O Macieja się poszerza,

Niech modlitwa z łez padołów

Przed Tron Boży ciągle zmierza.

 

Po Judaszu był wybrany

Aby głosić Twoją chwałę,

Jako Apostoł jest znany

Zasługuje na pochwałę.

 

Patronuje powołanym

Którzy innych zastępują,

Niech pomaga „załamanym”

Przecież w końcu zatryumfują.

14 maj

 

Dzień Zjawienia Pięknej Pani

I zamachu na papieża,

Bogu bądźmy znów oddani

Dochowujący Przymierza.

 

Znak Fatimy niech nas budzi

Do modlitwy i pokuty,

Pan Bóg pośle nas do ludzi

Chociaż świat lękiem „zatruty”.

 

Pomóż  nam święty Rodaku

Przyjąć Fatimskie orędzie,

Świat niech ujrzy znów w tym „Znaku”

Boskie zbawienne narzędzie.

13 maj

 

Spraw abyśmy pamiętali

Że bez Boga ni do proga…

Zawsze przy Tobie wytrwali

Z Tobą pokonamy wroga.

 

Chociaż tyle profanacji

Apostazji i zepsucia,

W całym świecie w każdej nacji

Jak powstrzymać nadużycia?

 

Daj ludziom opamiętanie

Uwolnienie od demona,

Niechaj Twój Pokój nastanie

Cały świat weź znów w Ramiona.

12 maj

 

Jesteś Pociechą Uchodźców

Pocieszycielką Strapionych,

Jakich potrzeba nam bodźców

Aby Ci oddać „zranionych”?

 

Tylu ich Matko wokoło

To przecież biedne Twe dzieci,

Niech Ci śpiewają wesoło

A słońce znów im zaświeci.

 

Nie można winić pandemii

Za smutek i brak miłości,

O Matko niech się odmieni

Przyczyno Naszej Radości…

11 maj

 

Matkę Nadziei nam dajesz

I tak w Litanii wołamy,

Ty w świętej Hostii zostajesz

A my z pokorą klękamy.

 

Trzeba znowu zaufania

Że lud wróci do świątyni,

Zupełnego też oddania

A Bóg cuda znów uczyni.

 

Maryja nam to wybłaga

Więc z ufnością Ją wzywajmy,

Wtedy powróci odwaga

Zatem w modlitwie wytrwajmy.

10 maj

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55