Słowo Serca

 

„Jezu, w Hostii utajony…”

Kryjesz Bóstwo w białym chlebie,

Cztery różne świata strony

Objawiają nam dziś Ciebie.

 

Chcesz spoglądnąć w nasze serca

Błogosławić przez kapłana,

Niech pandemia nie uśmierca

Przez Ciebie będzie wstrzymana.

 

Eucharystia-Dziękczynienie

Daje nam pokarm zbawienny,

Dla wierzących umocnienie

To od Ciebie skarb codzienny.

03 czerwiec

 

Ojcze niebieski, wołamy

W modlitwie naszej pokornej,

Tobie jak dzieci ufamy

Nawet w pandemii „upiornej”.

 

Za wszystko Ci dziękujemy

Ty dajesz zawsze w nadmiarze,

I każdy dzień przyjmujemy

Bo ofiarujesz go w darze.

 

Gdy deszczyk, czy słońce świeci

Ciepło czy zimno na dworze,

Cieszmy się wszyscy jak dzieci

Przed Bogiem trwajmy w pokorze.

02 czerwiec

 

Dzień Dziecka dziś świętujemy

Wzywając Ojca naszego,

Za wszystko Mu dziękujemy

Dar życia przecież od Niego.

 

„Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie…”

To aktualne są słowa,

Mówiłeś Jezu też o mnie

Troskliwa była to mowa.

 

Rodzice niech się radują

Że Stwórca tak im zawierzył,

I za potomstwo dziękują

Które wychować powierzył.

01 czerwiec

 

O Maryjo ukochana!

Dzisiaj w Święto Nawiedzenia,

Radujemy się od rana

Przyjmij nasze dziękczynienia.

 

Ty wybrałaś się z pośpiechem

Aby służyć u Elżbiety,

Niech rozchodzi się to echem

Jesteś wzorem dla kobiety.

 

Przychodź także w nasze progi

Magnificat zaśpiewamy,

Aby także nasze nogi

Weszły kiedyś w nieba bramy.

31 maj

 

Uwielbiajmy Trójcę Świętą

Ojca, Syna oraz Ducha,

Tajemnicę niepojętą

Z której płynie nam otucha.

 

To Bóg w Trójcy Wszechmogący

Który ludziom się objawił,

Słabych, chorych ratujący

W Sakramentach się zostawił.

 

Chwała Ojcu i Synowi

I Duchowi Uwielbienie,

Niechaj Kościół się odnowi

Niesie każdemu zbawienie.

30 maj

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59