Słowo Serca

 

Kościół wzywa do Radości

Bo Wielkanoc się przybliża,

Pozbyć trzeba się też złości

Wielki ten kto się uniża.

 

Pomoże nam Karolina

Bogu za Nią dziękujemy,

Bo przemożna Jej przyczyna

Z tego też się radujemy.

 

Rekolekcje – święta sprawa

Niech Duch Święty nas oświeci,

Bo to duszy jest „naprawa”

Wszyscy będą znów jak dzieci.

14 marzec

 

Przez modlitwę różańcową

Zawierzymy Rekolekcje,

Niech Duch Święty nas oświeca

I zaprosi nas na „lekcje”.

 

Z Karoliną Męczennicą

Błogosławioną Dziewczyną,

Chcemy przeżyć ten czas łaski

Uporać się z naszą winą.

 

 

choć pandemia, obostrzenia

Bogu ten czas oddajemy,

Zawierzamy go Maryi

Że się znów rozradujemy.

13 marzec

 

Krzyż przyjąłeś dobrowolnie

Bo ukochałeś grzesznika,

Pozwól mi Cię naśladować

Uczyń ze mnie „wstawiennika”.

 

Towarzyszy Ci Maryja

Matka wszystkich ludzi ziemi,

Jest przy krzyżu swoich dzieci

Ona serca ich odmieni.

 

Twoją Mękę rozważamy

Zbawicielu nasz i Panie,

Niech ten czas Wielkiego Postu

Przygotuje zmartwychwstanie.

12 marzec

 

Moc Twojego Jezu Słowa

Leczy rany duszy, ciała,

Nikt przed Tobą się nie schowa

Miła Ci jest ludzkość cała.

 

Nie masz względu na osoby

Bo za wszystkich Krew przelałeś,

Znasz problemy i choroby

Dla nas przecież Zmartwychwstałeś.

 

W każdej Mszy to doświadczamy

Kiedy budzi się w nas wiara,

A gdy przy Tobie wytrwamy

To najcenniejsza ofiara.

11 marzec

 

Czas nieuchronnie przemija

A z nim postać tego świata,

Niechaj się każdy rozwija

By w bliźnim dostrzegał brata.

 

Powszechne braterstwo ludzi

Głosi nam Głowa Kościoła,

Niech ze snu świat się obudzi

Bo to jest najlepsza szkoła.

 

Boże, nasz Ojcze kochany

Stworzyłeś wszystkich z Miłości,

Jezus cierpiał za nas Rany

Bo pragniesz nas mieć w wieczności.

10 marzec

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55