Słowo Serca

 

Wciąż szukamy drogi życia

Podczas trwającej pandemii,

Ciągle mamy do odkrycia

Coś, co nasze życie zmieni.

 

To jest wiara w Twą Opatrzność

Bez Niej nic nie ma na świecie,

Życia nie mamy na własność

Choć piszą różnie w gazecie.

 

Twoje Słowo nas pokrzepi

Gdy na co dzień nim żyjemy,

A gdy trudność się przyczepi

Tobie Panie ją dajemy.

27 luty

 

Czy potrzebne umartwienie

Tobie Panie Miłosierny?

Krzyż wskazuje nam zbawienie

Tobie przez to mam być wierny.

 

Co dzień więc mam się zapierać

Ciebie Panie naśladować,

Pokusy złego odpierać

Aby wiecznie się radować.

 

Dajesz nam Matkę Bolesną

Która drogę nam wskazuje,

Błogosław chwilę doczesną

W niej się wieczność ukształtuje.

26 luty

 

Udziel mi Twego Pokoju

Wtedy nic mnie nie poruszy,

Z odwagą stanę do boju

Niejeden grzesznik się skruszy.

 

Burzę na morzu uciszasz

Jednym Słowem Twojej mocy,

Dumnych i pysznych poniżasz

Słabym udzielasz pomocy.

 

Twa Matka, Pokoju Królowa

Imieniem tym się nazwała,

Pomóc swym dzieciom gotowa

Ciebie, Mesjasza nam dała.

25 luty

 

Wzywasz świat do nawrócenia

A on pędzi w drugą stronę,

Kto pokorę dziś docenia?

I przed złem szuka ochronę?

 

Każdy chce sam decydować

I nad innych się wynosi,

Zamiast Bogiem się radować;

Ta postawa aż się prosi.

 

Jaką lekcję świat otrzyma

Przez zarazę, obostrzenia?

Niech na Boga się nie zżyma

Lecz wzywa Jego Imienia.

24 luty

 

Moc modlitwy Jezu Drogi

Oraz postu i jałmużny,

Wyzwoli nas z wszelkiej trwogi

Zagoi rany i blizny.

 

Twój Ojciec odda każdemu

On wszystko widzi w ukryciu,

Wielkiemu czy też małemu

Na ziemi i w przyszłym życiu.

 

Niech zatem Duch Święty sprawi

Byśmy służyli bliźniemu,

A Święta Trójca naprawi

To co przeszkadza zbawieniu.

23 luty

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55