Słowo Serca

 

Nawrócenie, pojednanie!

Niech w chrześcijanach nastąpi,

Aby ten Rok Liturgiczny

Wydał obfite owoce.

 

Adwent już dziś rozpoczęty

Rorate Coeli rozbrzmiewa,

Słowo Liturgii poucza

Że Pan niebawem przybędzie.

 

Spraw więc Najczystsza Panienko

Bym serce swoje otworzył,

Na Światło Ducha Świętego

Któregoś Oblubienicą.

29 listopada

 

Przeżywam swe Imieniny

W Porąbczańskiej, pięknej ziemi,

Wspominam dziś dom rodzinny

I parafie mej posługi.

 

Jak wielu życzliwych ludzi

Bóg stawia na mojej drodze,

Chcę się dzisiaj za nich modlić

I dziękować za ich pamięć.

 

O Maryjo, Matko droga

Oraz Ty, ,Święta Zdzisławo,

Pamiętajcie o swym dziecku

By służyło zawsze Panu.

28 listopada

 

Dzień związany z Medalikiem

Objawionym Katarzynie,

Cudownym został nazwany

Bo Bóg działa wielkie rzeczy.

 

Dała go Niepokalana

By nas chronić przed złym duchem,

Szukajmy zatem obrony

Pod Jej Macierzyńskim płaszczem.

 

Maryjo, Niepokalana!

Chcemy uczyć się pokory,

Do Ciebie się uciekamy

Zawierzamy Twej Opiece.

27 listopada

 

Dziś Rocznicę Chrztu wspominam

Gdy się stałem Dzieckiem Bożym,

Przy chrzcielnicy w Biskupicach

Zdzisław, Edward padło imię.

 

Bogu w Trójcy składam dzięki

Modlę się za mych rodziców,

Za kapłana co mnie ochrzcił

Oraz za rodziców chrzestnych.

 

Niechaj płynie dziękczynienie

Za tę „Bramę” sakramentów,

Dzięki której łaski z nieba

Płyną na mnie nieustannie.

26 listopada

 

Co przyniesie dzień kolejny

Z Kim się spotkam na mej drodze?

Przez Maryję to zawierzam

Ona wzywa do Pokoju.

 

Panie, znowu spraw tak wiele

I duchowych, materialnych,

Jakże łatwo się zagubić

W gmatwaninie spraw doczesnych.

 

Niech modlitwa, rozmyślanie

Będzie wielkim fundamentem,

Wtedy wszystko się ułoży

Według Boskich Twych zamysłów.     25 listopada

 

Tyle spraw do załatwienia

Gubię się w tych dokumentach,

Wiele książek nieruszonych

Przeraża mnie ta „pandemia”.

 

Gdzie tak biegnę, czego szukam?

Czy uczynię coś bez Ciebie?

Panie, mój Nauczycielu

Dzięki, że Ty mnie pouczasz.

 

Daj zatrzymać się na chwilę

I pomyśleć o Twej chwale,

By pamiętać nieustannie

O tym co jest najważniejsze.    24 listopada

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55