Słowo Serca

Ars we Francji, mała wioska

Dzisiaj słynie w całym świecie,

Święty kapłan tam posłany

On od Boga jest nam dany.

Niech w opiece ma kapłanów

Proboszczów i wikariuszy,

Tych, których Bóg powołuje

I do służby ich kształtuje.

 

Święty Janie, proszę Ciebie

Bym szlachetnym był kapłanem,

Szukał zawsze woli Pana

O to modlę się od rana.    04.08.2020.

 

Dajesz nam przykład modlitwy

Samotnie idąc na górę,

Uczysz nas Jezu Twych ustaw

Rodzica, syna i córę.

 

Bo Tobie na nas zależy

Uciszasz szalone burze,

Maryja Ciebie wskazuje

W Kalwarii, na Jasnej Górze.

 

Różne są miejsca Spotkania

I bliskiej z Tobą relacji,

Ty Jezu czekasz z Twą Matką

Nawet też podczas wakacji.   03.08.2020.

 

Sycisz nasz głód i pragnienie

Ty Jezu dajesz zbawienie,

Dajesz nam Matkę Maryję

Czy ja Jej wartość odkryję?

 

Przyszła na świat w Nazarecie

Znana teraz w całym świecie,

Dziś jest Odpust Porcjunkuli

Wszystkich do Serca przytuli.

 

Jest nam Przyczyną Radości

Niech w domach naszych zagości,

Maryja Śnieżna na Trzonce

W pięknej Parafii w Porąbce.   02.08.2020.

 

Wiele spraw ten Sierpień niesie

Różne fakty przypomina,

Chociaż tyle lat minęło

Pytam, czyja była wina?

 

Bo walczyły nawet dzieci

Biorąc udział w tym Powstaniu,

Dziś „Warszawskim” nazywanym

Czy ulegnie zapomnieniu?

 

Przyjmij Panie tę ofiarę

Obroń Polskę od zepsucia,

Tylu wrogów jest ukrytych

Wymaż winy bez pokrycia.    01.08.2020.

 

Już półmetek jest wakacji

Jak ten czas nam szybko leci,

Panie spraw by odpoczęli

Młodzi, starzy oraz dzieci.

 

Niech nie braknie im słoneczka

Ale również roztropności,

By wrócili do swych domów

Pełni szczęścia i radości.

 

Gdy modlitwa towarzyszy

Wraca pokój i wytchnienie,

Jest nadzieja na zwycięstwo

I szczęśliwe zakończenie.      31.07.2020.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55