Słowo Serca

 

Uczysz nas święty Marcinie

By zrozumieć cierpiącego,

Niech modlitwa dziś popłynie

Za zdrowego i chorego.

 

Jeden cierpi w swoim ciele

Drugi z duszą ma problemy,

Nie ma wiernych znów w kościele

Czy powrócą, też nie wiemy.

 

Przez Marcina polecamy

Całą Polskę tobie Boże,

W skrusze kolana zginamy

Nikt bez Ciebie nic nie może.     11.11.2020.

 

Co nam znowu dzień przyniesie?

Tyle wokół lęku, grozy,

Niech modlitwa nas podniesie

A nastanie Pokój Boży.

 

„Nie lękajcie się”… słyszymy

Z Ewangelii, od papieży,

Gdy słów tych nie zagłuszymy

Wszystko będzie jak należy.

 

Wierzyć, ufać i miłować!

To postawa uczniów Pana,

W trudnościach się też radować

Wszelka zagoi się „rana”.     10.11.2020.

 

Bazylika Laterańska

Matką wszystkich świątyń w świecie,

Niech modlitwa ma kapłańska

Pomoże, a nie „przygniecie”.

 

Chrzciciel i Ewangelista

Patronami tej świątynni,

Kiedy dusza będzie czysta

To Bóg cuda znów uczyni.

 

Wszelką zarazę oddali

A Kościół w wierze zachowa,

Mocą swą Boską ocali

Wyprosi to Matka, Królowa.     09.11.2020.

 

 

Jezu, dajesz nam niedzielę

Tak nazywamy Dzień Pański,

O co prosić się ośmielę?

Daj przetrwać atak „szatański”.

 

Jak nazwać to co się dzieje?

W Polsce, a także na świecie,

Zło, nienawiść, śmierć szaleje

W sercach, mediach,  w internecie.

 

Ty dopuszczasz oczyszczenie

Masz cierpliwość dla każdego,

Dajesz czas na nawrócenie

Pragniesz serca skruszonego.     08.11.2020.

 

Istotą wynagrodzenia

Jest przyjęcie Bożej woli,

To jest droga do zbawienia

Nawet, kiedy Cię zaboli.

 

Przez Serce Niepokalane

Jezu, Tobie dziękujemy,

Za rany grzechem zadane

Życie swe ofiarujemy.

 

Czas pandemii przyjm w ofierze

Wskazuj drogi nawrócenia,

Niech Opatrzność Twa nas strzeże

Nie przestraszą obostrzenia.     07.11.202o.

 

Znowu nowe obostrzenia

„Koronawirus” zwiastuje,

Jezu prowadź do zbawienia

Serce Twoje nas ratuje.

 

Chcemy znowu wynagradzać

I za grzechy pokutować,

A duchowo się odradzać

Dusze od piekła ratować.

 

Pierwszy Piątek listopada

Panie Jezu przyjm w ofierze,

Co nam czynić dziś wypada?

Oddajemy Ci to szczerze.     06.11.2020.

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55