Słowo Serca

 

Jezu, Panie Zmartwychwstały!

Całuję Twe święte Rany,

Obym żył dla Twojej chwały

Tyś jest Król i Pan nad pany.

 

Wiara darem jest od Ciebie

Że nic nie ma bez Twej woli,

Dajesz się nam w świętym Chlebie

Leczysz wszystko co nas boli.

 

Śpiewam pieśni Wielkanocne

W nich nadzieja, pokrzepienie,

Oddalają myśli „mroczne”

Głoszą Pokój i zbawienie.

08 kwiecień

 

Twe Rany Jezu jaśnieją

Wzywają do Uwielbienia,

Obdarz nas wszystkich nadzieją

Potęgi Twego Imienia.

 

W Nim moc do walki z grzechami

Cieszysz się gdy Cię wzywamy,

Ty się litujesz nad nami

Podnosisz gdy upadamy.

 

Jakie dziś będzie Spotkanie?

Komu objawisz znów siebie?

Radosne oczekiwanie

Cieszą się Anieli w niebie.

07 kwiecień

 

Spotkania ze Zmartwychwstałym

Są aktualne przez wieki,

Przydarzą się jednak „małym”

Pan przyjdzie też do „kaleki”.

 

Nie gardzisz Jezu ubogim

Dajesz im swoje orędzie,

Dla Ciebie każdy jest „drogim”

Tak było i nadal będzie.

 

Tomasz, Piotr, Magdalena

Czy też niedawno Faustyna,

To nie filmowa jest scena

Dla świata Dobra Nowina.

06 kwiecień

 

Oktawa Wielkiej Radości

Niesie nadzieję od Pana,

On żyje i w swej Miłości

Ochrania nas od „tyrana”.

 

Lęku, bojaźni i smutku

Poczucia beznadziejności…

Spokojnie i powolutku

Wyrwie nas z naszej słabości.

 

Niech Alleluja! rozbrzmiewa

W świątyni, a także w domu,

Serce z radości niech śpiewa

Nie czyniąc krzywdy nikomu.

05 kwiecień

 

Alleluja! biją dzwony!

Zmartwychwstałeś by dać życie,

Niech pierzchną „wirus-korony”

A zdrowie wkroczy obficie.

 

Grób pusty niesie nadzieję

Żeś Panem niemożliwego,

Duch Twój niech z mocą powieje

Gdzie pielęgnują chorego.

 

Radosne hymny i śpiewy

Niech głoszą cud zmartwychwstania,

A Twego Ducha „powiewy”

Będą nagrodą czekania.

04 kwiecień

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59