Słowo Serca

Stał się Twoim Apostołem

Tyś go wybrał spośród wielu,

Bo to dar i tajemnica

Z Ciebie płynie łask krynica.

 

Widziałeś go pod „figowcem”

Znałeś myśli jego serca,

Nic przed Tobą się nie skryje

Może to dzisiaj odkryję?

 

Jak Bartłomiej – Natanael

Był posłany z Twym Orędziem,

Tak niech każdy z nas się stara

Aby szerzyła się wiara.    24.08.2020.

 

Polecamy Ci kapłanów

Którzy w nowych dziś wspólnotach,

Stają przy Twoim ołtarzu

Wzmocnij ich Boski Mocarzu.

 

Niech się staną fundamentem

Tak jak Szymon Piotr – Opoka,

Z Tobą zbudują na Skale

Radość osiągną w Twej chwale.

 

Życzymy im wytrwałości

Światła, mocy Twego Ducha,

Matka Boska niech ich strzeże

Błogosław im w Twojej mierze.    23.08.2020.

 

Stoi Królowa przy Tobie

To Twoja i nasza Matka,

Dla Niej królować to służyć

Pomoże nam mury zburzyć.

 

Bo jest jak kładka cedrowa

„Most” przerzucony nad wodą,

Po którym łatwo przechodzić

W Bogu na nowo się zrodzić.

 

Prowadzi nas do Chrystusa

Uczy jak być Mu posłusznym,

Oddaj Maryi kontrolę

I Bożą wypełniaj wolę.      22.08.2020.

 

 

Miłość Boga i bliźniego

łączysz Jezu w jedną całość,

Uczysz nas, że brak Miłości

Pokazuje naszą małość.

 

Zeschłe kości Ty ożywiasz

Napełniając Swoim Duchem,

Pragniesz by w drodze do Ciebie

Człowiek był dla innych druhem.

 

Chcę Cię kochać całym sercem

Duszą, wolą i umysłem,

A bliźniego tak jak siebie

Przecież, jest to Twym pomysłem.       21.08.2020.

 

Pragniesz dać nam nowe serce

Bowiem nasze skamieniało,

Chociaż wielu powołanych

To niewielu jest wybranych.

 

Święty Bernard odpowiedział

Na wezwanie Twej Miłości,

Jest przykładem powołania

Matki Bożej ukochania.

 

W życiu często upadamy

Ty jak Ojciec nas ratujesz,

Święci w niebie orędują

Do zwycięstwa dopingują.      20.08.2020.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55