Słowo Serca

Świętujemy Narodziny

Tej, którą Bóg wybrał sobie,

Na Matkę Swojego Syna

Radosna jest ta Nowina.

 

Tak jak ziarno co się wsiewa

Potrzebuje dobrej gleby,

Wtedy wyda setne plony

Jezu ratuj me „zagony”.

 

Siewna nasza Matko Droga

Miej nas wszystkich w swej Opiece,

Pomóż nam trwać przy Twym Synu

I zapalaj nas do czynu.     08.09.2020.

 

Jezu, jesteś zawsze z nami

Zatem czego się boimy?

Święty Melchior oddał życie

Dziś heroizm jego czcimy.

 

On od Ciebie miał tę siłę

Aby przyznać się do wiary,

Przeżywając Eucharystię

Otwieramy się na dary.

 

Daj nam Jezu trwać przy Tobie

Nie bać się ludzkiej opinii

Kto w Twe ręce oddał życie

Temu zło nic nie uczyni.     07.09.2020.

 

Dar Odpustu przeżywamy

To Imieniny Parafii,

Niech się każdy angażuje

W tym co najlepiej potrafi.

 

Najważniejsze czyste serce

Zgoda, miłość, pojednanie,

Jezu dzisiaj Cię prosimy

O Ducha Twego wylanie.

 

Narodzenie Twojej Matki

Które znowu świętujemy,

Matki Boskiej Siewnej – zwane

Tobie z serca oddajemy.     06.09.2020.

 

Jezu, dzisiaj proszę Ciebie

Abym umiał wynagradzać,

Za zniewagi uczynione

Serce Maryi zranione.

 

Ona w swej wielkiej pokorze

Posłuszeństwa i cichości,

Daje nam przykład ofiary

Od Ciebie wyprasza dary.

 

Ty jesteś Panem szabatu

Dla Ciebie przecież żyjemy,

Z Maryją Ciebie prosimy

Pragnienia swe przynosimy.     05.09.2020.

 

Jezu, dajesz nam swe Serce

I na ościerz je otwierasz,

Byśmy wiernie szli za Tobą

Na swych uczniów nas wybierasz.

 

Tyś jest naszym Oblubieńcem

Jak „pan młody” na weselu,

Dajesz nam mądre wskazówki

Ale słucha ich niewielu.

 

Jeśli siebie zawierzymy

I oddamy swoje życie,

Wtedy Ty sam będziesz działał

Wynagrodzisz nas obficie.     04.09.2020.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55