Słowo Serca

 

Ogień Miłości zapalaj

W sercach tej naszej młodzieży,

Duchem Mądrości obdarzaj

Pokojem, wielu uwierzy.

 

Bez Ciebie wielka pustynia

W rodzinach całej parafii,

Co się do tego przyczynia?

Kto to wyjaśnić potrafi?

 

Rozpal na nowo rodziny

Darami Twojego Ducha,

Przebacz nam wszystkie winy

Niech wstąpi w serca otucha.

22 luty

 

Duch Cię Jezu wyprowadził

Byś się zmierzył ze złym duchem,

Przez to wszystkim nam doradził

Jak być w takiej walce „zuchem”.

 

Trzeba słuchać głosu Boga

Nie dyskutować z Szatanem,

Kiedy ogarnie nas trwoga

Nazwać Ciebie Jezu, Panem.

 

Niech ten czas Wielkiego Postu

Dopomoże naszej duszy,

I przyczyni się do wzrostu

Kiedy każdy z nas się skruszy.

21 luty

 

Dajesz Panie swego Ducha

Tym co ufnie o to proszą,

Serce napełnia otucha

Modlitwy skutek przynoszą.

 

Duch Święty wskaże zadania

Umocni podczas pandemii,

Zachęci do wykonania

Obowiązków na tej ziemi.

 

Krzyż swój chętnie podejmować

Duch Jezusa nam pomoże,

Swoje życie ofiarować

Na Twą chwałę, co daj Boże!

20 luty

 

O co prosić Cię dziś Panie?

Różne w głowie są pomysły,

By od Ciebie mieć uznanie

Chcę wypełnić Twe zamysły.

 

One zawsze są najlepsze

Choć nie zawsze je rozumiem,

Nie rozwieją się na wietrze

Wykonam je tak jak umiem.

 

Choćby była drobna sprawa

Spełnić trzeba ją z miłością,

Niech się nikt nie naigrawa

Bo Ty będziesz mą Radością.

19 luty

 

Wybieram Cię Karolino!

Na Patronkę w Wielkim Poście,

Niechaj łaski z nieba płyną

Dotrą do nas jak po „moście”.

 

Tyś w Wał-Rudzie urodzona

Gdy Polska z mapy zniknęła,

Jesteś już błogosławiona

Uproś, by znów się dźwignęła.

 

Powierzam Ci młodzież, dzieci

Religijne wychowanie,

Niech w ich sercach czystość świeci

Oddaję Ci ich wzrastanie.

18 luty

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55