Słowo Serca

 

Wśród tercjarek franciszkańskich

Znalazła się też Elżbieta,

Uchwyciła się dróg Pańskich

Miłosierna ta kobieta.

 

Choć w małżeństwie pięknie żyła

Nie wstydziła się modlitwy,

Wciąż o biednych się troszczyła

Pomoże nam wygrać „bitwy”.

 

Mówi się o niej – „Węgierska”

Bo to właśnie jej Ojczyzna,

Znana też jest „Portugalska”

Kto się na tych świętych wyzna?     17.11.2020.

 

Ty, co w Ostrej świecisz Bramie…

Miłosierdzie nam wypraszasz,

Wybłagać też pojednanie

Jako Matka nas zapraszasz.

 

Wizerunek w Polsce znany

Jak Ikona Częstochowska,

Przez Litwinów ukochany

Bije z Niego wielka troska.

 

Zatroskanie o swe dzieci

Twarz o Matko Twa wyraża,

Niech Duch Święty nas oświeci

Zaprowadzi do ołtarza.     16.11.2020.

 

Ubóstwo ma różne twarze

Znane tylko Tobie Panie,

Przyjm modlitwy nasze w darze

O światowe pojednanie.

 

Aby ludzie się kochali

W bliźnim mieli swego brata,

Z serca sobie przebaczali

Nie bali się go jak kata.

 

Panie, ucz nas troskliwości

I szacunku wobec siebie,

To prowadzi do radości

A nagroda będzie  w niebie.     15.11.2020.

 

Panie, Ty nas nie opuścisz

Gdy ufamy Twej wszechmocy,

Chociaż trudności dopuścisz

Wszystko przecież w Twojej mocy.

 

Często my zapominamy

Że Tyś Ojcem naszym w niebie,

I ratunek w Tobie mamy

Gdy modlimy się do Ciebie.

 

Daj nam znowu Twego Ducha

Niech prowadzi nas przez życie,

Kiedy z naszej strony skrucha

Ty udzielasz się obficie.     14.11.2020.

 

Siła w ciszy i ufności

Już Izajasz prorokował,

Bóg nas wzywa do świętości

Nie będziesz tego żałował.

 

Pierwsi polscy męczennicy

Których dzisiaj wspominamy,

Pili z Boskiej Twej Krynicy

Czy my tej mocy szukamy?

 

Oni wzorem dla nas w wierze

Życie swe ofiarowali,

Proszę Panie całkiem szczerze

By Polacy się jednali.     13.11.2020.

 

Święci drogę nam wskazują

Do Królestwa niebieskiego,

Niech nas wszystkich rozradują

I zapalą do dobrego.

 

Oni cieszą się nagrodą

Boga z bliska oglądają,

Nic już nie jest im przeszkodą

Gdy ich prosisz, pomagają.

 

Czy pragniemy też świętości?

To pytanie mnie nurtuje,

Trzeba iść drogą Miłości

Ważne jak się zachowuję.     12.11.2020.

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55